เทคโนโลยีจิ๋ว สกัดสารสมุนไพร สู่ตำรับยา ผลักดันสู่การค้า

Innovation Room
03/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
เทคโนโลยีจิ๋ว สกัดสารสมุนไพร สู่ตำรับยา ผลักดันสู่การค้า
banner
ปัจจุบันสมุนไพรไทยมีคุณประโยชน์มากมาย และในประเทศไทยถือเป็นแหล่งสมุนไพรที่หลากหลายชนิด โดย ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ผู้คิดค้นและวิจัยด้านสมุนไพรไทย เล่าว่า “เดิมอยู่ในวงการวิจัยสมุนไพรมานานกว่า 30 ปี โดยการใช้เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีสารสกัด เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันผลิตสินค้าด้านสมุนไพร” “ซึ่งปัจจุบันสินค้าที่ผลิตจากด้านนวัตกรรมมีหลายอย่าง เช่น วิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดกลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ทำยา และเครื่องสำอางสมุนไพร เป็นต้น ต่อมานำลูกประคบมาต่อยอดด้วยการทำเป็นสเปรย์สมุนไพร รวมทั้งต่อยอดข้าวหมากที่เป็นอาหารภูมิปัญญาไทยสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น” ที่มา “ตำรับยาสมุนไพรไทย” ด้วยการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริม ดร.ภญ.อรัญญา เล่าว่า “เมื่อตอนที่ได้ศึกษาปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา ช่วงนั้นได้นำเทคโนโลยีนาโนมาประยุกต์ใช้กับสมุนไพรไทย โดยอานุภาพของเทคโนโลยีนาโน  สามารถกักเก็บสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้การกับผิวหนังมนุษย์ อย่างเช่น เครื่องสำอางบางชนิดมีสารละคายเคือง หากเราสกัดจากสมุนไพรจะลดปัญหาการละคายเคืองผิวหนังได้” “นอกจากนี้ เมื่อสองปีที่ผ่านมา  ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยให้ทุนมาเพื่อทำฐานข้อมูลสารสกัดจากสมุนไพรทั่วประเทศ ให้กลายเป็นฐานข้อมูลเพื่อทำเครื่องสำอาง ซึ่งขณะนี้ทำเสร็จแล้วในระยะที่ 1 ตอนนี้กำลังทำระยะที่ 2 โดยเขามีจุดประสงค์ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อสืบค้นว่า สมุนไพรตัวไหนสมควรจะทำเครื่องสำอางประเภทอะไร เป็นต้น” “ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ทำได้ใช้ชื่อว่า ฐานข้อมูลมโนสร้อย 1,  2 และ  3 ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำยา อาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง โดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และจะมีโปรแกรมไว้สำหรับสืบค้น อีกทั้งส่วนตัวยังได้ทำฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรมโนสร้อย 3 ที่เป็นของตนเอง ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อการวิจัยทั้งสิ้น โดยเรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสกัดดูว่า  สารสมุนไพรแต่ละอย่างมีคุณประโยชน์อย่างไร  และบันทึกไว้แล้วกว่า 80,000 ตำรับยาสมุนไพร คาดจะทำให้ได้ 200,000 ตำรับยาสมุนไพร แล้วค่อยเปิดเผยให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษา” ตำรับยามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร 1.  จากการรวบรวมสมุนไพรเป็นตำรา สามารถเป็นแหล่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ใช้งานได้จริง 2.  เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เพราะสมุนไพรไทยมีประวัติมายาวนาน 3.  ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย “สำหรับค่าใช้จ่ายในการคิดค้นและผลิตสินค้าด้านสมุนไพร ดร.ภญ.อรัญญา เล่าว่า “ในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย จะมีต้นทุนไม่เท่ากัน แต่ส่วนผลการตอบรับจากการต่อยอดสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะผู้บริโภคคำนึงถึงคุณภาพของสินค้ามากขึ้น อีกทั้งเริ่มคำนึกถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นกัน” “รางวัลทางด้านนวัตกรรมที่ได้รับมีมากมาย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเช่นล่าสุด  ในโครงการวิจัยน้ำลายเทียมจากพืชสมุนไพร ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นปี 2558 จาก  สกว. เป็นต้น” “การต่อยอดสมุนไพรสู่สินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือ เรานำของเดิมที่เป็นภูมิปัญญาไทยแต่ก่อนมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิผลให้ดีขึ้น และจากความสำเร็จในการนำสมุนไพรไทยมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ  ทุกผลิตภัณฑ์  ล้วนเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจทั้งสิ้น” ดร.ภญ.อรัญญา ทิ้งท้าย   สกัดสารสมุนไพร สู่ตำรับยา

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

นศ.ไทย ม.เทคโนโลยีลาดกระบัง ต่อยอดเศษผ้ายีนส์ mc สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ Innovation Room

นศ.ไทย ม.เทคโนโลยีลาดกระบัง ต่อยอดเศษผ้ายีนส์ mc สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณศาศวัต แสงชัยอรุณ (จูเนียร์) นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่าว่า “นวัตกรรมเศษเหล...
78 | 11/07/2016
“ดร.ดี” ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ลดอัตราเสี่ยงโรคในช่องปาก Innovation Room

“ดร.ดี” ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ลดอัตราเสี่ยงโรคในช่องปาก

โรคในช่องปากเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน สาเหตุมาจากน้ำตาลที่อยู่ในน้ำลายมีปริมาณสูงตามน้ำตาลที่อยู่ในเลือด จุลินทรีย์ที่อยู่ภายในช่องปากจะ...
63 | 21/06/2016
นศ.ม.สวนสุนันทา สร้างโปรเจคนวัตกรรมใหม่ เอาใจคนไทย Innovation Room

นศ.ม.สวนสุนันทา สร้างโปรเจคนวัตกรรมใหม่ เอาใจคนไทย

คุณพรรณี มุลน้อยสุ (นิก) นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล่าว่า “กระเป๋าสตรีจากผ้าย้อมครามเป็นโ...
45 | 16/06/2016
banner
banner