เริ่มแล้วให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

News
07/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
เริ่มแล้วให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
banner
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  จะเริ่มให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจวันที่ 4 กรกฎาคมนี้เป็นวันแรก ได้แก่ รับจดทะเบียน แก้ไข และยกเลิกการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน กรมพัฒน์ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายด้วย สำหรับสาระสำคัญของการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ มี 5 เรื่อง คือ  1.การจัดทำโครงสร้างองค์กรและเตรียมพร้อมบุคคลากร 2.การออกกฎหมายลำดับรอง 3.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.สร้างผู้บังคับหลักประกัน และ 5.สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ทางด้านกระทรวงการคลังโดย นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า   เมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้บังคับใช้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเรื่องอันดับ Ease of Doing Business ก็จะดีขึ้นด้วย นโยบายของกระทรวงการคลัง มุ่งส่งเสริมการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด  ผลักดันให้มีกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยกระทรวงฯ อยู่ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
111 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner