รัฐฯ ชู 10 อุตฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

News
11/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
รัฐฯ ชู 10 อุตฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
banner
แหล่งข่าวจากคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนเอกชน เปิดเผยว่า ความคืบหน้าจากการที่ ครม.ได้มีมติรับหลักการโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี เพื่อเน้นพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน AEC อย่างเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมานั้น รัฐบาลจึงส่งเสริมให้เกิด “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” ขึ้น  ซึ่งจัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น “10 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตหรือการแปรรูปอาหาร” “อีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล  กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์   กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”  แหล่งข่าวกล่าวปิดท้าย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
111 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner