เมืองอิเหนายื่นจดทะเบียนลงทุนใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง

How to Go Inter
13/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
เมืองอิเหนายื่นจดทะเบียนลงทุนใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง
banner
สำหรับขั้นตอนและรูปแบบของการให้บริการจดทะเบียนขอใบอนุญาตการลงทุน (Investment Licensing Service) เมื่อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ SME ไทย ไปที่คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ที่เปรียบเสมือนกับ BOI ของประเทศไทย ให้นักลงทุนไทยหรือ SME ไทยเข้าพบ BKPM ทำการขอคำปรึกษากับผู้อำนวยการหน่วยให้บริการลงทุนเกี่ยวกับแผนงานการลงทุนและทำการยื่นขอใบอนุญาตการลงทุน โดยการยื่นต้องเดินเรื่องทำโดยผู้ถือหุ้นบริษัทที่ประสงค์จะลงทุน และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอการลงทุน มีดังต่อไปนี้ •   บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้ลงทุน •   มูลค่าแผนงานการลงทุนไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 265 ล้านบาท •   มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น 1,000 คน •   เอกสารจัดตั้งบริษัท (กรณีที่เป็นบริษัทอินโดนีเซีย) •   เอกสารการเป็นหุ้นส่วน (กรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติ) •   แผนในลักษณะ Flowchart แสดงการจัดการผลิตและการดำเนินการ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงขั้นที่ได้สินค้าที่ผลิตเรียบร้อย จากนั้นให้นักลงทุนหรือ SME ไทย รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และหลังจากการขอจดทะเบียนอนุญาตการลงทุนผู้ขอใบอนุญาตจะได้เอกสารดังต่อไปนี้ •   Investment license •   Deed of Establishment and Approval •   Tax Registration Number •   Certificate of Company Registration •   The Foreign Workers Recruitment Plan •   Work Permit •   Importer Identification Number •   Custom Registration Number (ทำเรื่องเสริมขอได้) •   Letter on Land Availability Information สำหรับสิทธิในการถือครองที่ดิน กฎหมายที่ดินอินโดนีเซียนั้นไม่ยอมรับแนวคิดในเรื่องของสิทธิที่ดินฟรีโฮลด์(ขายขาด) แต่สิทธิต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับที่ดินจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่แยกต่างหากและพื้นที่ภายใต้ชื่อที่แยกต่างหาก ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องศึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความในการเป็นเจ้าของ ก่อนที่จะได้มาซึ่งที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากที่ดินอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ระบบภาษีมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นนักลงทุนจะต้องศึกษาให้ดี หรืออาจขอคำแนะนำจากมืออาชีพ สนธิสัญญาของอินโดนีเซียให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบของการยกเว้นภาษีหัก ณ ค่าบริการ และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ลดลงจากเงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าลิขสิทธิ์ และกำไรสาขาที่ได้รับจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีที่อินโดนีเซียลงนามในสนธิสัญญาภาษีอยู่ ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected]สายด่วน 1333   เมืองอิเหนายื่นจดทะเบียนลงทุนใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ? How to Go Inter

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ?

กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศลาว สินค้าขาเข้าประเทศลาว แบ่งออก 4 ประเภท 1)   สินค้าทั่วไปตามแผนการนำเข้า ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้อง...
18 | 14/07/2016
ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า How to Go Inter

ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า

เมื่อไม่นานมานี้ ฮ่องกงประกาศ Food & Environmental Hygiene Department (FEHD) ซึ่งเป็นการประกาศเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไข่สด ทั้งภ...
15 | 24/04/2016
อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง How to Go Inter

อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง

นโยบายหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอฮ่องกงคืออะไร ? ฮ่องกงเป็นแหล่งส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลก รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีการออกนโยบายเพื่อส่งเสริมด้านการส่...
14 | 29/04/2016
banner
banner