ครม.ผุด “ช้อปช่วยชุมชน” ลดหย่อนภาษีฯ สูงสุดไม่เกินหมื่นห้า

News
15/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
ครม.ผุด “ช้อปช่วยชุมชน” ลดหย่อนภาษีฯ สูงสุดไม่เกินหมื่นห้า
banner
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) ในโครงการ “ช้อปช่วยชุมชน” โดยนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้การรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชนพบว่า ผู้ประกอบการ OTOP มีทั้งหมด 40,699 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้แก่  สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม หรือชมรม  จำนวน 25,234 ราย ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน 14,845 ราย และผู้ประกอบการ SME หรือที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท มีจำนวน 614 ราย ส่วนสินค้า OTOP ประกอบด้วยอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพร มีกว่า 80,000 รายการ โดยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี ดร.กอบศักดิ์ เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดี แต่เมื่อดูไส้ในแล้วพบว่า ตัวเลขการฟื้นตัวมาจากการลงทุนจากภาครัฐ แต่กำลังซื้อพบว่าประชาชนยังกังวลใจ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จึงอยากให้มีการช่วยเหลือสินค้าชุมชน จะทำในลักษณะคล้าย ๆ ช้อปช่วยชาติ”

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
105 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
67 | 25/04/2016
banner
banner