ครม. อนุมัติตั้งกองทุน TFF 1 แสนล้าน

News
16/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
ครม. อนุมัติตั้งกองทุน TFF 1 แสนล้าน
banner
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือเรียกสั้น ๆ ว่ากองทุนรวมฯ TFF (Thailand Future Fund) โดยมีมูลค่ากองทุน 1 แสนล้านบาท ในระยะแรกกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงทุนรายเดียวก่อน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.8/2559 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อีกทั้งเห็นชอบในเรื่องกลไกการรับประกันผลตอบแทนที่ให้มีกองทุนหมุนเวียน โดยให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนของกองทุน รวมถึงสร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้วย เนื่องจากมีทั้งโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว และเป็นโครงการที่รอการลงทุนก่อสร้าง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ยังเปิดเผยต่อว่า ประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ นี้ จะสามารถระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการลดข้อจำกัดของการใช้แหล่งเงินทุนจากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวได้อีกด้วย ทางด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รูป แบบกองทุนรวม TFF มีลักษณะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดตั้งภายใต้ประกาศ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกองทุนปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
112 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
69 | 25/04/2016
banner
banner