อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง

หนังสือที่ชื่นชอบ
16/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง
banner
สำหรับเล่มนี้ เป็นอีกเล่มที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนังสือขายดีจาก The New York Times เช่นกัน โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจสัญชาตญาณด้านมืดอันน่าพิศวงที่สุดของมนุษย์ เพื่อให้เราสามารถอ่านคนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้า คนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งตัวเอง โดยหนังสือเล่มนี้ลงรายละเอียดค่อนข้างมากที่เกี่ยวกับการทำงานของสภาวะจิตใจของเราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ และเช่นเดิมผู้เขียนยังใช้วิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และทำให้เราได้เห็นว่าคนเราแท้จริงแล้วไม่ได้ซื่อสัตย์อย่างที่ปากพูด แต่กลับสามารถคดโกงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวได้ โดยที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะมีผลดีต่อตัวเราได้อย่างไร โดยสรุปหนังสือเล่มนี้อธิบายให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์นั้น เป็นผลมาจากระดับความคดโกงที่เรายอมรับได้ ยิ่งเราหาเหตุผลมารองรับการกระทำของตัวเองได้มากเท่าไร ระดับความคดโกงที่ยอมรับได้ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น โดยผู้เขียนอธิบายว่าบางครั้งคนเราก็ไม่ได้ตัดสินใจตามความชอบที่ปรากฏเด่นชัดเสมอไป แต่กลับมีความต้องการที่แท้จริงอยู่ลึก ๆ ซึ่งเราจะพยายามหาเหตุผลสารพัดมาปรับเปลี่ยนและทำให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริง ๆ ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนอื่นเชื่อว่าเรามีหลักการและเหตุผลที่ดี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมการคดโกงเพียงครั้งเดียว ก็อาจจะส่งผลต่อการทำพฤติกรรมแบบเดียวกันอีกเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด เช่น การใช้สินค้าปลอม เมื่อเราลองใช้ครั้งหนึ่งแล้ว ก็มีแนวโน้มที่เราจะยอมรับและใช้สินค้าปลอมประเภทอื่นเพิ่มขึ้นอีก เช่นเดียวกับการที่เราเห็นคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์เพียงครั้งเดียว และสามารถยอมรับได้ เราก็อาจจะติดพฤติกรรมตาม เป็นเหมือนการแพร่ระบาดที่รุนแรงและเฉียบพลัน ซึ่งมีอิทธิพลที่มากกว่าการที่เราได้รู้เห็นพฤติกรรมจากคนแปลกหน้าเสียอีก หนังสือเล่มนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้น ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว สำคัญและมีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเชื้อความไม่ซื่อสัตย์ หรือการถูกลูกหลงของความไม่ซื่อสัตย์โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ๆ และต้องการข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เราก็ควรจะยอมเสียเวลาขอความเห็นหรือปรึกษากับใครสักคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้ความเห็นที่เป็นกลางมากที่สุดค่ะ เนื้อหาภายในเล่มยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมาย ลองหาอ่านกันดูนะคะ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
14 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
13 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
13 | 06/05/2016
banner
banner