Customer Genius: Becoming a Customer-Centric Business

หนังสือที่ชื่นชอบ
17/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 12 คน
Customer Genius: Becoming a Customer-Centric Business
banner
หากสินค้าและบริการของเรานั้นไม่ตรงใจหรือสามารถตอบสนองความต้องการได้ สื่อโซเชียลมีเดียที่ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างเปิดเผยและเป็นสาธารณะจึงมีแง่มุมที่ทำให้ธุรกิจต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้โดนใจผู้บริโภคและสร้างประสบการณ์ที่ดี ซึ่งก็เป็นที่มาที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเป็น Customer-Centric Business  คือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพราะผู้บริโภคนั้นฉลาดขึ้น Peter Fisk  นักยุทธศาสตร์และนักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ และนวัตกรรม ผู้เคยทำงานให้แก่องค์กรใหญ่ ๆ หลายแห่งไม่ว่าจะเป็น โคคา โคล่า ไมโครซอฟท์ และ Vodafone รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทต่าง ๆ หลายแห่งได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Customer Genius : Becoming a Customer–Centric Business  ขึ้น เพื่อนำเสนอแนวคิดการสร้างธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในชื่อว่า ลูกค้าอัจฉริยะ Peter Fisk อธิบายว่าในปัจจุบันนั้น ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมตลาด พวกเขาเรียกร้องให้ธุรกิจทำตามเงื่อนไขของพวกเขา มีความคาดหวังสูง มีความเฉพาะตัว มีอารมณ์ รอบรู้และรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร พวกเขาจะยอมรับเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เพราะฉะนั้นธุรกิจจะหาความภักดีจากลูกค้าได้ยาก ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวจากเดิมหรือจากแนวคิดและวิธีการเดิม ๆ มาเป็นการเห็นว่าลูกค้าคือเส้นเลือดขององค์กร เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด การมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า มีข้อเสนอที่ดีมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงจะสามารถมัดใจลูกค้าและได้เปรียบทางการแข่งขัน ในหนังสือเล่มนี้ Peter Fisk ได้นำเสนอถึงวิธีการต่าง ๆ ในการสร้างธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งเรื่องกลยุทธ์ การทำวิจัย การตลาด การบริการ การสร้างความสัมพันธ์ และคน รวมไปถึงกระบวนการ ขั้นตอน 10 ขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร มีความคาดหวัง หรือแรงจูงใจอย่างไร หลังจากนั้นจึงหาวิธีการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนยังให้เครื่องมือต่าง ๆ ถึง 30 อย่าง รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้เห็นจริงถึง 50 ตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น คลับเมด ที่โฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มย่อย หรือ  Disney  ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อลูกค้า  Harley – Davison ที่เน้นความภักดีแบบกลุ่มก๊วน รวมไปถึง Air Asia , Amazon , Banyan Tree , Quintessentially , Zipcars , Camper , Nintendo , Dove ฯลฯ หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2009 และแนวคิด Customer-Centric นี้ก็เป็นที่กล่าวขานกันมาโดยตลอด หากแต่ใครที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนหรือแค่มีไอเดียว่าควรจะเป็นเช่นนี้ อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนอกจากจะเข้าใจมากขึ้นแล้ว บางกรณีศึกษาอาจนำมาปรับใช้ได้ หรืออย่างน้อยก็น่าจะได้แรงบันดาลใจจากความคิดต่างที่หลากหลายของธุรกิจที่นำมายกตัวอย่างค่ะ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
16 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
16 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
14 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
13 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
13 | 06/05/2016
banner
banner