แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน

Who is Who
17/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 14 คน
แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน
banner
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางมาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้เดินทางเข้าพบหารือกับนายกัว เฉิง จื้อ ประธานกรรมการบริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยตรากระต่ายทองในตลาดมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลใกล้เคียง เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้าข้าวหอมมะลิ ไทยปี 2559 นายกัว เฉิง จื้อ กล่าวว่า สถาณการณ์การนำเข้าข้าวหอมมะลิและการจำหน่ายข้าวไทยในช่วงต้นปี 2559 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะดีจนสิ้นปี 2559 เนื่องจากข้าวหอมมะลิมีราคานำเข้าลดลง โดยราคาต่ำกว่าปีก่อนตันละ 1,000 หยวนหรือประมาณ 150 เหรียญสหรัฐฯ ทำให้บริษัทมีประมาณการนำเข้ามากขึ้น โดย บริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd มีการคืนกำไรให้กับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายข้าวด้วยการแถมข้าวเพื่อส่วนลดให้แก่ตัวแทนจำหน่าย เช่น ตัวแทนจำหน่ายข้าว 1 ตัน บริษัทจะแถมข้าวให้ 50 กิโลกรัม เป็นการกระตุ้นตัวแทนจำหน่ายการเพิ่มยอดขายข้าวไทย สาเหตุที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยมีราคาลดลง กรมส่งเสริมการค้าฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้ทยอยนำข้าวที่สต็อกไว้ตั้งแต่ปี 2557 ออกจำหน่าย ประกอบกับผลผลิตข้าวใหม่ในปี 2558 ทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ราคาข้าวไทยจึงลดลงตามกลไกตลาด โดยในช่วง 2558 ราคานำเข้าข้าวจากไทยอยู่ที่ตันละ 1,030 เหรียญสหรัฐฯ  ขณะที่ 2559 รานำเข้าข้าวจากไทยอยู่ที่ตันละประมาณ 800 เหรียญสหรัฐฯ  สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 15% นอกจากนี้ในช่วงปีก่อนข้าวไทยมีคุณภาพไม่คงที่ แต่ในปี 2559 ได้มีการควบคุมข้าวไทยให้มีคุณภาพดีขึ้นจึงส่งผลให้ข้าวไทยได้เปรียบ 2 ด้าน คือคุณภาพและราคาถูก ด้านคู่แข่งข้าวหอมมะลิไทยคือผลิตภัณฑ์ข้าวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีราคาถูกและคุณภาพดี คือข้าวพันธุ์ DaoHuaXiang(稻花香)ของจีน และยังเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายาวนานในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน แต่ถึงกระนั้น ข้าวพันธุ์ดังกล่าวกลับอยู่ในช่วงประสบปัญหาข้าวปลอมเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิไทย โดยมีรายงานว่าพบข้าวพันธุ์ DaoHuaXiang(稻花香)ปลอมถึงร้อยละ 90 วางจำหน่ายในท้องตลาด ขณะเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อน บริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd เคยพบข้าวหอมมะลิไทยตรากระต่ายทองปลอมในท้องตลาด แต่ในปัจจุบันไม่พบแล้ว เนื่องจากมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยดำเนินการบรรจุห่อจากประเทศไทย บรรจุภัณฑ์แน่นหนา ลอกเลียนแบบได้ยาก ที่ผ่านมา Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd ได้มีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ถึงการเลือกซื้อข้าวไทย วิธีแยกแยะข้าวหอมมะลิไทยจริงหรือเลียนแบบ ซึ่งประชาสัมพันธ์ผ่านห้างสรรพสินค้าอาทิตย์ละ 2 ครั้ง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน แนะนำเพิ่มเติมว่า ข้าวหอมมะลิไทยมีโอกาสนำเข้าสูงขึ้น หากมีการประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการให้ชิมข้าวหอมมะลิไทยกับท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลไทยในการทำให้ผู้บริโภคจีนหันมาบริโภคข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น และมีความเข้าใจชนิด รสชาติของข้าวไทย ตลาดจีนเป็นอนาคตของข้าวไทยในการขยายตลาดที่สำคัญอีกด้วย Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333   แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย Who is Who

King Long เข้าพบพาณิชย์ โชว์ศักยภาพ ดึงนักลงทุนไทย

บริษัท  Xiamen  King Long  United  Automotive Industry Co., Ltd. (King Long) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2531 เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายรถทัวร...
18 | 03/06/2016
แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน Who is Who

แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางมาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิ...
14 | 17/07/2016
Thai Gallery ในมิลาน จ่อนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทย Who is Who

Thai Gallery ในมิลาน จ่อนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เปิดเผยว่า Mr.Edwin Ng. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย Thai Gallery ในอิตาลี เข้าพบเพ...
14 | 05/06/2016
banner
banner