เอกชนเสนอรัฐ แก้ปัญหา 5 ข้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโต

News
17/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 15 คน
เอกชนเสนอรัฐ แก้ปัญหา 5 ข้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโต
banner
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการสานพลังประชารัฐภาคเอกชน เปิดเผยในงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2016 ว่า “คณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ร่วมมือกับโครงการสานพลังประชารัฐ จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเราในอนาคต และแม้คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2560 นี้ แล้วมีรัฐบาลใหม่ก็ตาม แต่ทางคณะทำงาน EEC และประชารัฐ ก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประชารัฐต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้” โครงการสานพลังประชารัฐ มีกลุ่มคณะทำงาน 12 กลุ่ม เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ด้านภาคเอกชนอย่าง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชนมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐ แต่ยังขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ไทยควรกำหนดเป้าหมายประเทศใน 3-5 ปี จะขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันขึ้นไปอยู่ในอันดับใด เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดแผนงานได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่ได้อันดับต่ำ ควรจะต้องเร่งผลักดันการพัฒนาต่อไป” ส่วนคณะกรรมการประชารัฐเตรียมเสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการแก้ปัญหาสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 5 ข้อ ได้แก่ 1.กฎหมายด้านศุลกากร เช่น แก้ปัญหาปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดน 2.แก้ปัญหาการออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ล่าช้า 3.แก้ปัญหาผังเมืองแต่ละจังหวัด ผ่อนปรนในการขยายพื้นภาคอุตสาหกรรม 4.แก้ปัญหากฎหมายใบอนุญาตทำงาน และการประกอบกิจการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น และ 5.แก้ปัญหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การจับมือร่วมกันของภาคเอกชนในการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจนนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางนโยบาย การขับเคลื่อน และสุดท้ายคือ การลงมือปฏิบัติ ทีมคณะทำงานทั้งสามขั้นตอนนี้จะต้องประสานพลังสอดคล้องกัน คาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ จะเห็นผลชัดเจนในทางเศรษฐกิจ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
110 | 03/05/2019
ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC News

ส่งเสริมสุด ๆ ดัน SME ไทยเจาะ AEC

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการให้กรมดำเ...
68 | 25/04/2016
banner
banner