Made to Stick : Why Some Ideas Survive and Others Die

หนังสือที่ชื่นชอบ
22/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 11 คน
Made to Stick : Why Some Ideas Survive and Others Die
banner
Chip Heath ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กร แห่งโรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และ Dan Heath นักวิจัยแห่ง Harvard ได้ศึกษาและพบว่ามีองค์ประกอบ 6 อย่างด้วยกันที่ช่วยเพิ่มพลังในการสื่อสาร ทำให้ติดตา ติดหู ติดปาก และติดใจ ผู้ที่ได้เห็นได้ฟัง โดยเขียนเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Made to Stick ติดอะไรไม่เท่าติดหนึบ แนวคิดของหนังสือเล่มนี้สอดคล้องและต่อเนื่องจากแนวคิด The Tipping Point  ในเรื่อง Stickiness หรือการติดหนึบของ Malcolm Gladwell โดยหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายว่าอะไรที่ทำให้แนวคิดหรือไอเดียต่าง ๆ เป็นที่สนใจหรือจดจำได้ โดยผู้เขียนยกตัวอย่างและกรณีศึกษาให้เห็นพร้อมกับอธิบายหลักการอย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับแก้จากไอเดียที่ไม่น่าสนใจให้กลายเป็นน่าสนใจอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนได้อธิบายถึงการสร้างแนวคิดให้ติดหนึบว่าต้องอาศัยหลักการที่ประกอบเป็นคำว่า SUCCESS ซึ่งมาจากคำว่า S : Simple  การค้นหาแนวคิดหลัก ซึ่งทรงพลัง เรียบง่าย สั้น แต่ลึกซึ้ง U : Unexpected  ดึงดูดความสนใจของผู้คนด้วยการสร้างสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่ทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจ C : Concrete  ต้องเป็นไอเดียที่เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม ไม่คลุมเครือ เพื่อให้จดจำได้ง่าย C : Credible ต้องเป็นไอเดียที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้รับสารคล้อยตาม E : Emotional  สร้างให้เกิดอารมณ์ร่วม ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งกับสินค้า ข้อความหรือไอเดียนั้น ๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและจดจำได้ง่าย S : Stories ใช้เรื่องเล่าเพื่อให้เกิดความน่าติดตาม หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับและจัดอันดับจากหลายสถาบันให้เป็นหนังสือธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2007 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักโฆษณา นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หัวหน้างาน ผู้บริหาร รวมไปถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์ นักพูด หรือใครก็ตามที่ต้องการสื่อสารให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศไม่ควรพลาดค่ะ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

หนังสือที่ชื่นชอบ
17 | 18/07/2016
Hooked : How to Build Habit-Forming Products หนังสือที่ชื่นชอบ

Hooked : How to Build Habit-Forming Products

ในสมัยก่อนมี Model ง่าย ๆ ที่นักการตลาดและนักโฆษณามักใช้กัน เช่น AIDA ซึ่ง A ย่อมาจาก Attention  ส่วน I ย่อมาจาก Interest  D คือ Desire และ A ตัวสุดท้...
17 | 18/07/2016
เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า หนังสือที่ชื่นชอบ

เทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียว ที่ฉันเรียนรู้มาจากโตโยต้า

หากพูดเพียงแค่นี้ มันก็คงจะไม่แปลกอะไร แต่สำหรับที่โตโยต้าแล้ว ต้องสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแค่เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม แผนโคร...
15 | 27/04/2016

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

หนังสือที่ชื่นชอบ
15 | 06/05/2016
Blink : The Power of Thinking Without Thinking หนังสือที่ชื่นชอบ

Blink : The Power of Thinking Without Thinking

แต่ Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือขายดี และเป็นผู้ที่เคยเสนอแนวคิด The Tipping Point จนเป็นที่รู้จักทั่วโลก กลับนำเสนอว่า  การพยายามรวบรวมข้อมูลและค...
15 | 06/05/2016
banner
banner