SME กับการนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์

SME in Focus
16/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
SME กับการนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์
banner
หลายคนมีคำถามว่า หากอยากนำธุรกิจ หรือบริษัทของตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนหลักเกณฑ์อะไรบ้าง คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง มาให้ความรู้กับเหล่านักลงทุนถึงขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ มีหลายท่านสงสัยว่า การนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์มีข้อดีอย่างไรคุณภาววิทย์ ยกตัวอย่างธุรกิจ After you ก่อนเข้าตลาดฯ สามารถทำกำไรต่อปีได้ประมาณ 100 ล้านบาท จาก 30 สาขา แต่หลังเข้าตลาดฯ มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท เคล็บลับคือ P/E หรือ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ อธิบายง่ายๆ คือ ถ้าธุรกิจอยู่นอกตลาด กำไรจะมาจากการดำเนินงานเท่านั้น แต่หากมีการนำธุรกิจมาจดทะเบียนในตลาดหุ้น หรือ IPO เหล่านักลงทุนจะให้มูลค่าธุรกิจสูงกว่าเกือบ 20 เท่าของกำไร เช่น ธุรกิจที่ทำกำไร 100 ล้าน เมื่อนำไปจดทะเบียนในตลาด มูลค่าของธุรกิจจะมีค่าเป็น 2,000 ล้านทันที ตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย ยิ่งธุรกิจที่อยู่ในตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง นักลงทุนก็จะให้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก นอกจากนี้คุณภาววิทย์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การนำธุรกิจเข้าตลาด MAI หรือ แหล่งระดมเงินทุนที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ หลักเกณฑ์ในการเข้าตลาดคือ ต้องมีทุนจดทะเบียน 50 ล้าน และกำไรอย่างน้อยปีละ 10 ล้าน จากข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี สิ่งสำคัญที่ควรเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์คือ
  1. มีที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย และภาษี
  2. วางแผน และจัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน
  3. มีการเตรียมตัวก่อนเข้าตลาดอย่างน้อย 3 ปี
  4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณ 10 ล้านบาทต่อ 3 ปี เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทบัญชี หรือที่ปรึกษาบัญชี ที่ ก.ล.ต. รับรอง ในการวางระบบ และวางแผนบัญชี ให้ธุรกิจที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทำกำไรก่อนเข้าตลาดให้ได้อย่างน้อย 30 ล้านบาท และวันที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ควรมีกำไรอย่างน้อย 50 ล้านบาท
ภายหลังการเตรียมการดังกล่าว บริษัทต้องแต่งตั้ง FA (Financial Advisor) หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการประกอบกิจการให้บริการแก่บริษัทมหาชน ให้คำปรึกษา ความคิดเห็น และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อตรวจสอบธุรกิจก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขั้นตอนก่อนการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แบ่งเป็น :
  1. เตรียมความพร้อมบริษัท
  2. เตรียมยื่น Filing
  3. การตรวจสอบข้อมูลจาก FA
  4. การพิจารณาอนุมัติ
  5. กำหนดราคา
  6. การเสนอขาย การกระจายหุ้น และการจดทะเบียนรับหลักทรัพย์
คุณภาววิทย์ สรุปทิ้งท้ายว่า “หัวใจของการนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์คือ เจ้าของธุรกิจต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาบริษัทไปในแนวทางไหน และควรมีวิสัยทัศน์ มีความฝัน และมุ่งทำตามความฝันอย่างจริงจัง” Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30171 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18063 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10554 | 08/07/2019
banner
banner