ค่าใช้จ่ายในธุรกิจที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้

SME in Focus
16/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 8 คน
ค่าใช้จ่ายในธุรกิจที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้
banner
การประกอบกิจการหรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แน่นอนว่ารายจ่ายของธุรกิจจะตามมาด้วยการเสียภาษีธุรกิจ จะเป็นภาษีของภายในองค์กรนั้นๆ ซึ่งภาษีจะเกิดจากรายจ่ายที่ใช้ภายในธุรกิจ มีรายจ่ายบางอย่างที่สามารถนำไปใช้หักภาษีได้ แต่ยังมีรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาหักภาษี จึงเป็นรายจ่ายที่ธุรกิจจะต้องระมัดระวังหากจ่ายออกไป 1. รายจ่ายส่วนตัวไม่ควรเอามารวมในธุรกิจ รายจ่ายส่วนตัวเป็นรายจ่ายที่ไม่ควรนำมาเป็นรายจ่ายในเชิงธุรกิจ หรือใส่ลงไปในบัญชีของธุรกิจ เพราะนอกจากจะไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่คำนวณกำไรทางภาษีแล้ว ยังมีโอกาสโดนที่จะโดนบวกให้เสียภาษีเพิ่ม หากสรรพากรตรวจเจอ 2. รายจ่ายที่อยู่ในลักษณะของการลงทุน การใช่จ่ายในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนว่าเป็นการใช้จ่ายไปเพื่ออะไร เช่น การใช้จ่ายไปเพื่อต่อเติมสำนักงาน ที่ทำให้กิจการดีขึ้น เกิดเป็นสินทรัพย์ใหม่ หรือสำนักงานใหม่ขึ้นมา จะถือว่าเป็นการใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุน จะถูกนำไปคิดในค่าเสื่อมราคาแทน 3. รายจ่ายค่ารับรอง เป็นตัวข้อที่มีลักษณะคล้ายกับเรื่องของรายจ่ายส่วนตัว จึงเป็นอีกรายจ่ายที่ควรระวังให้ดี เพราะในรายจ่ายของค่ารับรองนั้นมีจำนวนที่จำกัดอยู่ การพาลูกค้าไปเลี้ยงหรือพักผ่อน จะต้องคิดถึงขอบเขตของเงินให้ดี เพราะเมื่อเลี้ยงไปแล้วจะนำมาเป็นรายจ่ายได้เพียงแค่ 0.03% หรือประมาณ 3 บาท ต่อยอดขาย 1,000 บาท 4. รายจ่ายที่จ่ายเกินความจริง หากเกิดรายจ่ายที่แพงกว่าปกติขึ้นมา อาจจะไม่สามารถนำรายจ่ายส่วนนี้ไปใช้เป็นรายจ่ายของธุรกิจได้ เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายทุกครั้งจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาในตลาด หรือเป็นราคาที่อยู่ในความเหมาะสมนั่นเอง ทั้ง 4 ข้อนี้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจของคุณนำรายจ่ายที่มีโอกาสผิดพลาด หรือเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีของธุรกิจได้เมื่อมีการใช้จ่ายออกไป เพราะฉะนั้นจึงเป็น 4 ข้อสำคัญที่ควรระวัง และหมั่นตรวจเช็คเอาไว้ให้ดีเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของคุณเอง Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
29051 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18014 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
9110 | 08/07/2019
banner
banner