เหตุผลที่ควรใช้ OCR กับการทำบัญชี

SME in Focus
22/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 32 คน
เหตุผลที่ควรใช้ OCR กับการทำบัญชี
banner
การรู้จักอักขระด้วยแสง หรือ Optical Character Recognition (OCR) คือ กระบวนการทางกลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาพของข้อความไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ จากเดิมที่หากต้องการใช้ข้อมูลจากภาพต้องพิมพ์ข้อมูลนั้นใหม่ ในวงการการเงินและบัญชีก็ได้นำ OCR มาพัฒนาและปรับใช้ เช่น Hubdoc, Receipt Bank, QuickBooka ซึ่งวิธีการใช้งานไม่ซับซ้อน ผู้ใช้เพียงเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนเอกสาร จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ ORC ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการบันทึกได้ แยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ หรือ กำหนดข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างง่ายดาย เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อคู่ค้า ชื่อและรหัสสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ วงการบัญชียังสนใจใช้งาน OCR มากยิ่งขึ้นจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ที่ใช้ OCR จะใช้เวลากับการบันทึกบัญชีลดลงถึง 75% 2. แม่นยำขึ้น การใช้ OCR มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ 3. คุณภาพชีวิตดีขึ้น เนื่องจากการใช้ OCR ช่วยลดความเครียดและประหยัดเวลา เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านตัวเลขหรืออื่นๆ แทน 4. ลดการใช้งานกระดาษ การใช้ OCR ข้อมูลจะถูกบันทึกบน Cloud server แทน การใช้กระดาษจึงน้อยลงอย่างชัดเจน นอกจาก ORC ยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกมากมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้ง่ายและดีขึ้น เพียงติดตามข่าวสารอยู่เสมอหรือติดตามผ่าน Bangkok Bank SME และที่สำคัญ ผู้ประกอบการควรนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สร้างสรรค์และเติบโตยิ่งขึ้น Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30142 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18048 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10511 | 08/07/2019
banner
banner