ความคิดแบบผิดๆ เมื่อธุรกิจไม่ใส่ใจในการทำบัญชี

SME in Focus
26/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 17 คน
ความคิดแบบผิดๆ เมื่อธุรกิจไม่ใส่ใจในการทำบัญชี
banner
รู้หรือไม่การทำบัญชีของธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญและช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น แถมมีหลักฐานดำเนินงานที่หากมีปัญหาในเรื่องภาษี สามารถนำบัญชีไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องได้ แต่ในการทำบัญชีบางครั้งหลายธุรกิจยังใส่ใจกับการทำไม่มากพอ วันนี้เราจึงมาดูความผิดพลาดหากคุณไม่ใส่ใจในการทำบัญชีธุรกิจของตนเอง 1. หมกมุ่นกับการเสียภาษีมากจนเกินไป ในความหมายของการหมกมุ่นกับภาษีมากเกินไปของข้อนี้หมายถึง เมื่อคุณหมกมุ่นที่จะหาวิธีการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี มองหาแต่วิธีที่จะช่วยทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด นั่นนับว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่ง เพราะในการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของการเงินคือ การทำบัญชีของธุรกิจที่ถูกต้อง 2. ไม่มองถึงคุณค่าของการทำบัญชี หากเจ้าของธุรกิจมีความคิดที่ว่าการทำบัญชีไม่ใช่เรื่องของตนเอง แต่เป็นเรื่องที่ปล่อยให้ผู้ทำบัญชีเป็นผู้จัดการ นั่นเป็นความคิดที่ผิด เพราะบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจนั้นจะต้องรู้ เนื่องจากจะทำให้ทางเจ้าของธุรกิจทราบถึงจุดบกพร่องของการเงิน มีส่วนไหนที่รั่วไหลหรือต้องปรับปรุง ที่สำคัญคือจะช่วยทำให้จัดการปัญหาการเงินของทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี 3. แบ่งการทำบัญชีมากกว่า 1 ชุด ในส่วนนี้นับเป็นความเชื่อที่ผิดและขัดต่อข้อกฎหมาย เนื่องจากมีหลายธุรกิจที่เลือกจะทำบัญชีมากกว่า 1 ชุด ชุดหนึ่งเอาไว้ส่งกรมสรรพากรโดยไม่มีรายการผิดปกติใดๆ เพื่อจะได้เสียภาษีน้อยลง ส่วนอีกชุดทำตามความเป็นจริง จะได้ใช้ตรวจสอบเพื่อดูรายรับรายจ่ายของธุรกิจของตนเอง ทั้งที่ความจริงแล้วการทำบัญชีเดียว จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของธุรกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งปัจจุบันสรรพากรได้มีการสนับสนุนให้ทุกธุรกิจหันมาทำบัญชีเดียว โดยที่จะมีสิทธิประโยชน์ให้กับธุรกิจที่ทำบัญชีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีธุรกิจ ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และไม่มีการขอตรวจสอบบัญชีย้อนหลังอีกด้วย เพราะหากผู้ประกอบการไม่จัดทำบัญชีชุดเดียวนั้น จะมีความเสี่ยงจากการถูกเพ่งเล็งและตรวจสอบจากกรมสรรพากรมากขึ้น 4. การทำบัญชีอย่างไม่มีคุณภาพ ในบางครั้งทางธุรกิจไม่สนใจคุณภาพของการทำบัญชี ขอเพียงแค่ทำบัญชีได้ถูกและประหยัดเท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อยอมจ่ายเพิ่มขึ้น จะสามารถได้บัญชีที่มีคุณภาพมากกว่า ง่ายต่อการตรวจสอบรายรับรายจ่ายของธุรกิจ เป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้ประหยัดภาษีมากขึ้น รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อต่างๆ ที่จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเช่นกัน อีกทั้งยังควบคุมปัญหาที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจ และป้องกันการตรวจสอบจากสรรพากรได้ เรียกได้ว่ายอมจ่ายแพงกว่าเดิมหน่อย แต่สามารถได้ความคุ้มค่ากลับมามากมาย 5. ไม่ใช้บัญชีในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ ในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นจะต้องสนใจผลการดำเนินกิจการด้วย เพราะผลการดำเนินกิจการจะสามารถแสดงผลได้ว่าธุรกิจได้กำไร หรือขาดทุนเท่าไหร่ เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจต่อไปได้ การวางแผนธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือการทำบัญชี เพราะบัญชีจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมในการทำงานของธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การใส่ใจทำบัญชีจึงนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจ Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30189 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18064 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10566 | 08/07/2019
banner
banner