โหลดด่วน! โปรแกรมบัญชีฟรี เพื่อ SME

SME in Focus
29/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 15 คน
โหลดด่วน! โปรแกรมบัญชีฟรี เพื่อ SME
banner
ผู้ประกอบการเฮ กระทรวงพาณิชย์แจ้ง บัญชีฟรีเพื่อ SME พร้อมใช้ เหมาะกับธุรกิจทั้งรูปบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รองรับกับประเภทซื้อมาขายไปและงานบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้โปรแกรม e-Accounting for SME ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีฟรีสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ทำการพัฒนาขึ้นมา สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้ว โดยการใช้งาน SME จะสามารถลงบัญชีได้ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการขาย การจ่ายเงิน การออกใบกำกับภาษี ตรวจสอบสต็อก ไปจนถึงการบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน ทำให้ SME สามารถตรวจสอบสถานะของธุรกิจได้ตลอดเวลา และประเมินสถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และยังทำให้การทำบัญชีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ส่วนการพัฒนาล่าสุด ได้ทำการเชื่อมโยงกับระบบการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งจะทำให้ SMEs ส่งงบการเงินได้ง่ายขึ้น และได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบ e-Taxation ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment Master Plan ซึ่งจะเป็นการผลักดันและเตรียมความพร้อมให้กับ SME เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย และประหยัด ทั้งนี้ SME ที่สนใจสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ 5 หน่วยงานพันธมิตร สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนผู้ที่ต้องการใช้บริการบนมือถือ สามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Crystalsoftwaregroup จะมี 2 โปรแกรมให้ติดตั้ง คือ CSG-User Account และ e-Accounting for SME สามารถดูขั้นตอนการติดตั้งและลงทะเบียน http://www.dbd.go.th ทั้งนี้ สำหรับโปรแกรมดังกล่าวเหมาะกับธุรกิจ SME ทั้งรูปบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยรองรับกับประเภทธุรกิจที่มีทั้งซื้อมาขายไปและงานบริการ Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333 ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.smartsme.co.th

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30161 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18058 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10538 | 08/07/2019
banner
banner