ความสำคัญของการบริหารเครดิตทางการค้าของธุรกิจ SME

SME in Focus
29/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
ความสำคัญของการบริหารเครดิตทางการค้าของธุรกิจ SME
banner
เครดิตทางการค้า เป็นกลยุทธ์การขายอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าสินเชื่อระยะสั้น เป็นการให้สินเชื่อระหว่างคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้ากัน โดยผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อรับสินค้าไปก่อน และมาชำระค่าสินค้าภายหลังตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ คุณทศพร โสภณเสถียรสุข ผู้จัดการภาคนครหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง ได้อธิบายเรื่องการบริหารเครดิตทางการค้าว่า ปัจจุบันเราสื่อสารบนโลกออนไลน์มากขึ้น การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า หรือคู่ค้าทำได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการจึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีอยู่ มาใช้วิเคราะห์เครดิตทางการค้าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเช็คสอบเรื่องอื่นๆ ได้ด้วย เป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง การบริหารจัดการเครดิตทางการค้าเป็นเรื่องสำคัญ และมีประโยชน์มาก คุณทศพรอธิบายถึง SME ที่มีคู่ค้ารายย่อยว่า ผู้ขายมักต้องการให้เครดิตสั้น ส่วนผู้ซื้อต้องการได้เครดิตยาว ดังนั้นวิธีบริหารจัดการธุรกิจที่ง่ายที่สุด คือ การติดตั้งเครื่อง EDC หรือร้านค้ารับบัตร เพราะบัตรเครดิตเป็นวิธีที่สะดวกในการรับชำระจากลูกค้ารายย่อย และไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงจะตกไปอยู่ที่ธนาคารผู้ออกบัตร ซึ่ง SME จะได้รับเงินจากธนาคารภายใน 1-2 วัน แม้ว่าผู้ซื้อจะยังไม่ชำระเงินคืนธนาคารก็ตาม ในส่วนของการบริหารจัดการเครดิตทางการค้าของ SME ที่มีคู่ค้ารายใหญ่ สิ่งที่ต้องทำคือเช็คความน่าเชื่อถือของคู่ค้ารายนั้นๆ ก่อน จากนั้นเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอกับยอดคำสั่งซื้อ ต่อมาคือการเจรจาต่อรองระยะเวลาการให้เครดิตที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินทุนจมกับลูกค้ารายได้รายหนึ่งมาก และนานเกินไป ในส่วนของผู้ซื้อเอง ถ้าเป็นผู้ซื้อที่มีสภาพคล่อง ธุรกิจแข็งแรง อาจใช้เครดิตในการเจรจาขอส่วนลดจากการซื้อด้วยเงินสด เพื่อให้ได้ต้นทุนถูกลง ณทศพร กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า หากธุรกิจกำลังไปได้ดี ขอแนะนำให้ SME ขอมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีสำรองไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยหนึ่งที่มาเสริมสภาพคล่อง และสร้างเครดิตให้เจ้าของธุรกิจได้ และพึงระลึกว่าทุกปัญหาล้วนมีทางออก หากสนใจฟังสัมภาษณ์แบบเต็ม สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ : https://youtu.be/vd1zIlINbCg หรือหากสนใจชมรายการอื่นๆ ของทางรายการ “คู่คิดธุรกิจ SME” สามารถรับชมได้ทางช่องทาง : https://www.youtube.com/user/SmartSMETV Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคาร

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
29982 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18021 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10283 | 08/07/2019
banner
banner