จ่ายภาษีถูกลงด้วย “ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา”

SME in Focus
30/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 18 คน
จ่ายภาษีถูกลงด้วย “ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา”
banner
ในการเริ่มต้นทำธุรกิจต่างมีต้นทุน ไม่ว่าจะลงทุนแรงงานหรือแรงเงิน เพื่อให้เกิดกำไรงอกงามตามมา โดยต้นทุนนั้นถูกแบ่งเป็นต้นทุนผันแปร เช่น ค่าแรงงาน ค่าจัดส่งสินค้า และต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าอุปกรณ์ที่สึกหรอ ซึ่งต้นทุนบางอย่างสามารถเสื่อมหรือสึกหรอตามกาลเวลาได้ แต่ใช่ว่าจะต้องจ่ายเพียงอย่างเดียว เพราะต้นทุนเหล่านี้เป็นตัวแปรที่จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการเริ่มธุรกิจและปีถัดมาจะลดหย่อนได้น้อยลง ต้นทุนนี้เรียกว่าค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. โรงงาน สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา 25% ของมูลค่าต้นทุน ซึ่งโรงงานนั้นต้องมีไว้เพื่อประกอบกิจการ โดยมีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 20 ปีและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน 2. เครื่องจักร สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5% ต่อปี 3. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยกเว้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธีเพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุ และการจ้างงานนักศึกษาทำบัญชี ซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาเพิ่มเติมและเลือกวางแผนภาษีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
29983 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18021 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10283 | 08/07/2019
banner
banner