ไทย-ญี่ปุ่น จับมือกันพัฒนา SME ไทยให้สำเร็จแบบญี่ปุ่น

SME Update
31/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 19 คน
ไทย-ญี่ปุ่น จับมือกันพัฒนา SME ไทยให้สำเร็จแบบญี่ปุ่น
banner
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ SMRJ และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนางาโนะญี่ปุ่น พัฒนา SME 3 กลุ่ม ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และผู้ผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงนามความร่วมมือร่วมกับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรม ภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ “SMRJ” เพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม T-GoodTech ของไทย กับ J-GoodTech ของญี่ปุ่น เพื่อจับคู่ธุรกิจ SME ไทยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ล่าสุด กสอ.ลงนามกับจังหวัดนางาโนะ รัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือเน้นเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การสื่อสาร การลงนามครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 18 ของความร่วมมือในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอีระหว่างไทยและญี่ปุ่น นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดี กสอ. กล่าวว่า ไทยและญี่ปุ่นจะเสริมสร้างความสามารถแข่งขันทางธุรกิจ SME ของไทยให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจโดยเฉพาะด้านเทคนิค การตลาด การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และยังมีการส่งเสริมความเชื่อมโยงในสาขาอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ตามหลักแนวคิด Otagai Business ที่มุ่งสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงศึกษาศักยภาพทางอุตสาหกรรมของจังหวัดนางาโนะที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีความแม่นยำสูง หรือการผลิตแบบโมโนซุคุริ (Mono ZuKuri) โดยเฉพาะผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่ง กสอ.จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดและพัฒนาให้กับเอสเอ็มอีกลุ่มดังกล่าวของไทย รวมถึงนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ITC ที่จัดตั้งอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งศึกษาเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูง เช่น ชิ้นส่วนในสมาร์ทโฟน เครื่องปริ๊นเตอร์ กล้องถ่ายรูป รวมถึงแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ซึ่งจังหวัดนางาโนะถือเป็นเมืองชั้นนำในการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว เพราะจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนหรือแผงวงจรอิล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเทคนิคในการทำให้มีความอัจฉริยะและขนาดที่เล็กลง ซึ่งตลาดทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและแข่งขันกันในระดับที่สูงมาก

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
114858 | 11/06/2019
จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า SME Update

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสัมมนาที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการข้าวในบ้านเราไฮไลท์การประชุมโฟกัสไปที่ประเด็น “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”...
14775 | 04/07/2019
ทุเรียนไทยอาจเสียแชมป์ส่งออกในมาเลเซีย SME Update

ทุเรียนไทยอาจเสียแชมป์ส่งออกในมาเลเซีย

ปี 2562  ถือเป็นทองของ ทุเรียนไทย ที่ทางนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินว่ามีราคาสูงถึง 5 เท่าของต้นทุน เนื่องจากตลาดต่า...
4793 | 28/05/2019
banner
banner