ทำไม SME ไทยต้องจับตามองตลาดใหม่ (Emerging Market)

SME in Focus
01/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 15 คน
ทำไม SME ไทยต้องจับตามองตลาดใหม่ (Emerging Market)
banner
ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการยอมรับและความนิยมจากทั่วโลกในเรื่องของคุณภาพ แต่ผู้ประกอบการชาวไทยยังขาดคู่ค้าในตลาดใหม่ๆ เนื่องจากผู้ประกอบการยังยึดติดกับตลาดเดิมที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอัตราการแข่งขันสูง ตลาดใหม่หรือ Emerging Market จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ๆ หรือแสวงหาโอกาสด้านการค้าจากประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ บทความนี้ได้รวบรวมเหตุผลทำให้ตลาดใหม่น่าศึกษา ดังนี้ 1. ประชากรมาก ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อจึงมีมาก 2. รวมกลุ่มในภูมิภาคเดียวกันได้อย่างเข้มแข็ง หากสินค้าติดตลาดในประเทศหนึ่งก็มีโอกาสขยายไปยังประเทศใกล้เคียง 3. ทรัพยากรธรรมชาติมีค่อนข้างมาก แต่ยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝืมือ และค่าแรงของแรงงานไม่แพง 4. การแข่งขันในตลาดไม่สูง มีคู่แข่งไม่มากนัก นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ยังมีนโยบายที่ช่วยสนับสนุนนักลงทุนหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติด้วย ซึ่งแต่ละประเทศจะมีนโยบายแตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมให้ถี่ถ้วน ตลาดใหม่จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องเรียนรู้ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ที่แตกต่าง เพื่อให้สินค้านั้นติดตลาดได้ รวมทั้งความเร็วการในช่วงชิงโอกาสก็สำคัญเช่นกัน เพราะความ ‘ใหม่’ มีเวลาที่จำกัด หากรู้ตัวช้าอาจไม่ทันคู่แข่งแล้วก็ได้ Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30120 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18041 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10465 | 08/07/2019
banner
banner