ทำไมต้องทำธุรกิจในรัสเซีย

SME in Focus
06/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 14 คน
ทำไมต้องทำธุรกิจในรัสเซีย
banner
ประเทศรัสเซีย หรือสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก ถือเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออก แม้จะมีระยะทางไกลจากประเทศไทยมากกว่า 4,000 กิโลเมตร แต่ก็ถือว่าน่าลงทุนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ปริมาณกำลังซื้อ ตลาดกำลังซื้อสูง ไม่เพียงแต่มีจำนวนประชากรมาก ยังเป็นจุดกระจายเชื่อมโยงกับประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (Commonwealth of Independence State: CIS) หากธุรกิจเติบโตได้ดีในรัสเซียก็มีโอกาสที่จะขยายสู่ประเทศ CIS ความพร้อมของวัตถุดิบ รัสเซียยังเต็มไปด้วยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสด้านการผลิต ไม่ว่าจะผลิตและจำหน่ายในรัสเซียหรือส่งออกสินค้า นโยบายด้านเศรษฐกิจ รัสเซียให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการให้หลากหลายมากขึ้น กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ การส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยการลงทุนที่รัฐบาลได้ส่งเสริมเป็นพิเศษ คือ การลงทุนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต การผลิตเพื่อการส่งออก โดยเน้นในสาขาพลังงาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และยารักษาโรค การก่อสร้างระบบคมนาคมและการสื่อสาร รวมทั้งด้านการขนส่ง อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด ในหลายธุรกิจ ยกเว้น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ธนาคารและประกันภัย น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และท่องเที่ยว ยกเว้นและลดหย่อนภาษี นักลงทุนต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย (Turnover Tax) และลดหย่อนการเก็บภาษีกำไรสุทธิ (Profit Tax) เหลือเพียง 24% เหตุผลเหล่านี้ทำให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าพิจารณา แต่รัสเซียก็ยังถือเป็นประเทศที่ซับซ้อน และปัญหาเล็กน้อยอื่นๆ ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30167 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18063 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10553 | 08/07/2019
banner
banner