มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมทาน ส่งตรงจากคุณภาพสดถึงมือผู้บริโภค

SME in Focus
20/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมทาน ส่งตรงจากคุณภาพสดถึงมือผู้บริโภค
banner
คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ เจ้าของสวนราเชนทร์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ทางการค้า ราเชนทร์ ฟาร์ม เกษตรกรผู้ผลิตและส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นหลัก ผู้คุ้นเคยและอยู่กับสวนมาตั้งแต่เกิด จากธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก แต่ด้วยคุณภาพของผลผลิตทำให้มียอดการส่งออกสูง จึงได้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ภายใต้การดูแลของตัวคุณราเชนทร์เอง ที่จะคัดสรรมะม่วงทุกลูกจากคุณภาพ ด้วยใจของผู้ผลิตอย่างแท้จริง มะม่วงน้ำดอกไม้ จากราเชนทร์ ฟาร์ม มีรสชาติโดดเด่น เข้มข้น มีลักษณะวงรูปที่เท่ากัน หมายความว่า มะม่วงของราเชนทร์ ฟาร์ม มีเนื้อที่แน่น และรสชาติดี ทำให้ถึงแม้ว่าจะเปิดเป็นแบรนด์ของตัวเองอย่างจริงจังและส่งออกไปหลายประเทศ และผู้ซื้อต้องการซื้อซ้ำและต้องการสินค้าที่มาจากราเชนทร์ ฟาร์ม เท่านั้น คุณภาพจากการคัดสรรผลผลิตนอกฤดูกาล คือจุดแข็งของราเชนทร์ ฟาร์ม คุณราเชนทร์ จะเน้นไปที่การผลิตนอกฤดูเป็นหลัก เนื่องจากการผลิตมะม่วงนอกฤดู จะเป็นช่วงที่ความต้องการมะม่วงในตลาดสูงขึ้น มีผู้คนที่ต้องการมะม่วงจำนวนมาก แต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงนั้นกลับมีจำนวนน้อย ดังนั้นการจับตลาดผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลจะทำให้ผลผลิตที่ผลิตออกมาได้ราคาดีกว่าผลิตในช่วงฤดูกาลตามปกติ และคุ้มค่าในการลงทุน การผลิตมะม่วงนอกฤดู จะถูกผลิตและส่งออกในช่วงเดือน สิงหาคม – เมษายน ปีถัดไป ซึ่งแน่นอนว่าการผลิตและส่งออกมะม่วงนอกฤดูย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรค คุณราเชนทร์เองได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการวางแผนการผลิตให้ดี ตัวอย่างเช่น เมื่อเป็นการผลิตมะม่วงนอกฤดูทำให้ต้องเริ่มผลิตเร่งดอกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ก่อนช่วงฤดูฝนจะมา เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนต้องดูแลเรื่องเชื้อราอย่างใกล้ชิด และหลังกระบวนการผลิตจะดูแลเรื่องการเก็บรักษาให้ดี คำนวณเวลาในการเก็บและส่งออกอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลผลิตมะม่วงในคุณภาพที่ต้องการ ตรงตามความต้องการของตลาด เน้นส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลัก คุณราเชนทร์ เน้นการส่งออกที่ต่างประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี รัสเซีย แล้วที่เหลือจึงนำไปส่งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต อย่าง Tops หรือ The Mall ในระยะแรกของการส่งออก ได้มีการส่งออกผ่านบริษัท เนื่องจากยังไม่มีการทำแบรนด์เป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงได้สร้างแบรนด์ของตนเองเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัว ราเชนทร์ ฟาร์ม มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคุณราเชนทร์นั้นจะเน้นส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศเป็นหลัก ประเทศแรกที่ส่งออกไป คือ ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลุ่มประเทศที่มีการส่งออกสูง แซงประเทศญี่ปุ่น และมีความต้องการในสินค้าของราเชนทร์ ฟาร์มจนยอดการส่งออกแซงหน้ายอดการผลิต นั่นคือ ประเทศรัสเซีย ความน่าสนใจของการส่งออกไปที่ตลาดรัสเซีย คือ รัสเซีย จัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่น่าสนใจ อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ BRICS เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ จำนวนประชากรสูง ส่งผลให้กำลังในการซื้อของคนประเทศนี้สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ของคุณราเชนทร์สามารถเจาะตลาดในประเทศรัสเซียได้เป็นหลัก เป็นความน่าสนใจของการเปิดตลาดในการลงทุนอย่างหนึ่ง หัวใจหลักของการทำงาน คือ คุณภาพทุกลูกที่ผู้ผลิตตั้งใจ จะเห็นได้ว่าหัวใจหลักในการทำงานของราเชนทร์ ฟาร์ม คือ การศึกษาถึงความต้องการผู้บริโภคให้ถูกจุด ทำให้สามารถผลิตสินค้าตรงตามความต้องการผู้บริโภค ใส่ใจทุกกระบวนการในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ออกมา สร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายที่ส่งออกด้วยกัน เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดี ของดีจริงเท่านั้นถึงจะถูกคัดเลือกเพื่อออกจำหน่าย ดูแลเรื่องคุณภาพอย่างใกล้ชิด ทำให้ลูกค้าจากทั้งทางไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ จนทำให้บางประเทศมีการเลือกมาว่าจะต้องเป็นม่วงของสวนคุณราเชนทร์เท่านั้นที่ต้องการ เรียกได้ว่าผลิตจนแทบไม่มีแทบจะไม่มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการที่สูงขึ้นของผู้บริโภค มะม่วงน้ำดอกไม้จาก ราเชนทร์ ฟาร์ม จะมีการนำไปออกบูธจัดแสดงสินค้า โดยทางคุณราเชนทร์จะนำมะม่วงน้ำดอกไม้มาวางจำหน่ายในงาน และพิเศษสุดภายในงานจะจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปอกทานแบบครบครัน สามารถนำไปให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้อย่างแน่นอน ใครสนใจสามารถมาชมได้ที่งาน “เกษตรก้าวหน้า” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จัดโดยธนาคารกรุงเทพ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
29053 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18014 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
9117 | 08/07/2019
banner
banner