อย่าพลาด ! จำปาสัก แขวงน่าลงทุนใน สปป.ลาว

SME in Focus
26/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
อย่าพลาด ! จำปาสัก แขวงน่าลงทุนใน สปป.ลาว
banner
จำปาสัก แขวงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 3 ของ สปป.ลาว มีการขยายตัวด้านบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมค่อนข้างสูง เป็นแขวงที่มีจุดเชื่อมพรมแดนที่สำคัญ คือ นครเวียงจันทร์ แขวงสวันนะเขต แขวงคำม่วน และจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย จำปาสักมีพื้นที่เหมาะกับการปลูกกาแฟ พืช ผัก และผลไม้เมืองหนาว มีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนระเพ็ง ในปี 2561 รัฐบาลลาวได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ได้จัดให้มีโครงการ Visit Laos – China year 2019 และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จากรายงานของกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พบว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 สปป.ลาวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 3 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม non - Asean เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกามากที่สุด รองลงมาเป็นชาวแอฟริกาและตะวันออกกลาง อีกทั้ง กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุนยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน ทั้งธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดเพื่อนบ้าน โดยผู้ประกอบการที่สนใจควรศึกษากฎหมายการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30120 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18041 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10465 | 08/07/2019
banner
banner