กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์อบรมแก่เกษตรกรกว่า 50 ศูนย์

SME Update
01/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 18 คน
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์อบรมแก่เกษตรกรกว่า 50 ศูนย์
banner
กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรไทยด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรทุกคน โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานส่วนกลางของภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 50 ศูนย์ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์เฉพาะด้าน) จำนวน 14 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์สหวิชา) จำนวน 26 ศูนย์ และศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 10 ศูนย์ โดยศูนย์ดังกล่าวมีการจัดตั้งเพิ่มเติมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในการให้ข้อมูลด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ซึ่งบทบาทที่สำคัญสำหรับการจัดตั้งศูนย์ของหน่วยงานที่จัดตั้ง คือ เพื่อทำงานเชิงวิชาการศึกษา ทดสอบ ขยายผล โดยที่เกษตรกรจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนและเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรยังให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อความต้องการของเกษตรในแต่ละพื้นที่ โดยการฝึกอบรมจะจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ไปจนถึง กรกฎาคม 2562 รายละเอียดของการอบรมจะครอบคลุมเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัย เขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การนำเสนอผลการวิจัย รวมไปถึงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่า การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นต้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกอบการเกษตรไทยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะมาให้ความรู้และช่วยเหลือเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรของไทย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
115005 | 11/06/2019
จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า SME Update

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสัมมนาที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการข้าวในบ้านเราไฮไลท์การประชุมโฟกัสไปที่ประเด็น “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”...
14818 | 04/07/2019
เทรนด์ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล ที่คุณต้องรู้ SME Update

เทรนด์ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล ที่คุณต้องรู้

ปัจจุบันคนกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นผู้บริโภคที่นักการตลาดให้ความสำคัญ มีอิทธิพลต่อวงการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญต่อสิ่ง...
7108 | 18/07/2019
banner
banner