ร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตทางเกษตรด้วย “FARMTO”

SME Startup
02/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 15 คน
ร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตทางเกษตรด้วย “FARMTO”
banner
จะเป็นอย่างไร ? เมื่อคุณสามารถร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกร สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไปด้วยกันผ่านทางแพลตฟอร์ม “ฟาร์มโตะ” ฟาร์มโตะ เป็นช่องทางการขายผลผลิตของเกษตรในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากัน ผ่านวิธีการ “ร่วมกันเป็นเจ้าของผลผลิต” โดยที่ผู้บริโภคจะสามารถช่วยเหลือ ดูแลผลผลิตไปพร้อมกับเกษตรกร โดยที่หากผู้บริโภคต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมผลการผลิต จะสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมด้วยตนเองได้ และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะส่งผลผลิตมาให้กับผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน หรือหากสินค้าบางชนิดเกษตรกรอาจจะมีการนัดรับผลผลิตในบริเวณที่เพาะปลูกของพื้นที่นั้นๆ เกษตรกรจะได้รับโอกาสในการตั้งราคาผลผลิตด้วยตนเอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภาระหนี้สิน และราคาผลผลิตตกต่ำ ช่วยให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองและสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองในอนาคตได้ และทางผู้บริโภคเองจะสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากได้ร่วมดูแล เห็นภาพการเจริญเติบโตไปจนถึงได้รับผลผลิต ฟาร์มโตะเชื่อว่าการรับรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของจากทั้งทางผู้ผลิตและผู้ซื้อเช่นนี้จะสร้างคุณค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น ผู้บริโภคจะไม่ได้รับแค่รสชาติที่อร่อย แต่จะได้รับมิตรภาพและความใส่ใจทุกขั้นตอนจากเกษตรกรก่อนมาถึงมือผู้บริโภค นับว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มของธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลูกเล่นที่น่าสนใจทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจผู้ผลิตได้อย่างแท้จริง ช่วยให้มั่นใจในผลผลิตที่เกิดขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้า...
51416 | 12/06/2019
‘นวัตกรรม’ ขับเครื่องธุรกิจสตาร์ทอัพยุค 4IR SME Startup

‘นวัตกรรม’ ขับเครื่องธุรกิจสตาร์ทอัพยุค 4IR

การทำธุรกิจยุค 4IR หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ธุรกิจที่มีความคล่องตัวปรับตัวได้เร็วก็มีสิทธิ์ล้มยักษ์ได้ จะเห็นว่าผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่รายหล...
5372 | 01/07/2019
เริ่มแล้ว! กิจกรรมเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ SME Startup

เริ่มแล้ว! กิจกรรมเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์

ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์จะประกอบด้วย การขนส่ง การจัดเก็บรักษา และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มหลักนี้ ยังสามารถแยกย่อยเป็นกิจกรรมด้านโล...
2065 | 20/06/2019
banner
banner