Smart Farming สดใส! ทำเกษตรยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน

SME in Focus
04/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
Smart Farming สดใส! ทำเกษตรยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน
banner
เมื่อภูมิอากาศในประเทศไทย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละวันจะมีอากาศแบบไหน หรือในช่วงนี้เป็นฤดูอะไรกันแน่ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ส่งผลเสียต่อภาคเกษตรของไทยอย่างแน่นอน เมื่อภาคเกษตรจำเป็นจะต้องอาศัยประโยชน์จากสภาพอากาศเพื่อคำนวณการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่วางแผนเอาไว้ ดังนั้น เมื่อมนุษย์ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปดั่งใจได้ จึงมีการทำนวัตกรรมเข้ามาช่วย ที่เรียกว่า เกษตรแม่นยำสูง เป็นการนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ และช่วยจัดการพื้นที่เพาะปลูกแบบละเอียด เกิดเป็น “ฟาร์มแม่นยำ” แอปพลิเคชันที่สามารถพยากรณ์กอากาศ อีกทั้งยังช่วยวางแผนการเพาะปลูกได้ หมดห่วงทุกสภาพอากาศ เมื่อ “เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่” เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของฟาร์มแม่นยำที่จะช่วยตรวจสอบสภาพอากาศโดยใช้ข้อมูลแบบ Microclimate weather ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศทั่วโลก พร้อมแสดงผลด้วยรูปแบบของอินโฟกราฟิก มีความแม่นยำถึง 80% และที่น่าสนใจ คือสามารถคำนวณล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนได้ว่าถ้าปลูกวันนี้ จะสามารถใส่ปุ๋ย หรือเก็บเกี่ยวได้วันไหนบ้างจากการคำนวณสภาพอากาศ ปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำเกษตรแปลงใหญ่ คือไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ทำให้ผลผลิตอาจจะมีคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ การเติบโตไม่เท่ากัน ไม่สามารถตรวจสอบสุขภาพของพืชได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นบริเวณไร่เดียวกันก็ตาม และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงคุณภาพของการจำหน่ายผลผลิตในอนาคต อีกเครื่องมือสำคัญของฟาร์มแม่นยำ คือ “การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม EU-Sentinel และ NASALandset” ที่จะช่วยให้เกษตรกรเห็นภาพความผิดปกติ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของพืชในพื้นที่เกษตร พร้อมทั้งบอกดัชนีการเติบโตของพืชได้อย่างละเอียด ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลพืชได้อย่างทั่วถึง เรียกได้ว่าเกษตร 4.0 หรือการทำเกษตรแบบ Smart Farming กำลังช่วยให้เกษตรกรสามารถคำนวณทุกอย่างได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนค่าเสียหายไปได้เยอะอีกด้วย Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30157 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18056 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10535 | 08/07/2019
banner
banner