เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงของเกษตรยุค 4.0

SME in Focus
04/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 19 คน
เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงของเกษตรยุค 4.0
banner
การเกษตรถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย และในเวลานี้การเกษตรในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คาดการณ์ว่าในอนาคตเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นจะยิ่งทำให้การเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการทำเป็น Smart Farming หรือการทำเกษตรแบบยุคใหม่ ที่มีความแม่นยำสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นลองมาดูกันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีด้านใดบ้างที่ควรรับรู้เพื่อเตรียมรับมือ 1. ดาวเทียม การนำดาวเทียมมาใช้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรที่เห็นได้ชัด ดาวเทียมจะสามารถบอกได้ว่าพื้นที่นั้นเหมาะกับอะไร ปัจจุบันระบบดาวเทียมสามารถถ่ายรูปได้ชัดถึงเฉดสีที่ระบุได้ถึง แร่ธาตุ สภาพดิน และความพร้อมของดิน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการวางแผนการเก็บเกี่ยวและผลผลิต 2. วางแผนจัดการพื้นที่ แนวโน้มที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรอีกอย่างหนึ่ง โดยเป็นการวางแผนการจัดการพื้นที่ในการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและความต้องการของตลาด ทำให้สามารถเลือกผลิตในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริงได้ 3. จัดการน้ำโดยใช้นวัตกรรม หัวใจของการทำการเกษตร คือ แหล่งน้ำ ดังนั้นหากสามารถนำนวัตกรรมการจัดการน้ำมาช่วยวางแผนการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ 4. การพัฒนาเมล็ดพันธุ์และดิน เมล็ดพันธุ์ที่ดีและดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก จะทำให้ผลผลิตจะเป็นไปตามที่ต้องการ และปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงดินเข้ามาใช้ แต่ต้องใช้สำหรับเกษตรที่เป็นแปลงใหญ่เท่านั้น จึงเป็นจุดอ่อนของการเกษตรที่เมืองไทยเนื่องจากขนาดไร่นาที่ไทยยังเป็นรูปแบบแปลงเล็กอยู่ 5. รับจ้างการทำเกษตรและเกษตรพันธสัญญา แนวโน้มเกษตรในอนาคตจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งในต่างประเทศมีการทำที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา แต่สำหรับในไทยที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมสำหรับการทำเกษตรพันธสัญญาเนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเล็ก แต่ที่ประเทศไทยได้เกิดแนวความคิดใหม่ที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแทน และสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนให้เกษตรกร 6. เครือข่ายการเก็บข้อมูล ในเวลานี้กำลังเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain หรือเครือข่ายสำหรับเก็บข้อมูล ที่จะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร สร้างความโปร่งใสในการผลิต ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 7. ต่อยอดสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่เทรนด์สุขภาพ เป็นการต่อยอดสินค้าเพื่อขยายสู่ตลาดสุขภาพและความงาม นับเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับกันในเรื่องของคุณภาพ แม้จะยังขาดเรื่องของการสร้างมูลค่า การต่อยอดสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปเป็นสินค้าในเทรนด์สุขภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตัวสินค้า และสามารถเข้าสู่เทรนด์สุขภาพได้ 8. การวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหารในอนาคต 9. ความยั่งยืน คนยุคใหม่มักจะเชื่อในความยั่งยืน การพัฒนาการเกษตรต้องยึดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ทุกอย่างพัฒนาไปพร้อมกันทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อเกษตรเข้าสู่ความเป็น Smart Farming มากยิ่งขึ้น การรับมือทั้ง 9 ข้อเพื่อเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลง นับว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการเกษตรทุกท่าน Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30171 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18063 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10554 | 08/07/2019
banner
banner