แอป DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรแบบพกพา

SME in Focus
06/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 66 คน
แอป DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรแบบพกพา
banner
สมุดทะเบียนเกษตรกร เป็นการระบุตัวตนและให้ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทในการรับข้อมูลและปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรไทย โดยการขึ้นทะเบียนจะช่วยให้สิทธิประโยชน์ในฐานะเกษตรกร และข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ภาครัฐทราบปริมาณผลผลิต และแหล่งผลิต เพื่อใช้บริหารจัดการการจำหน่าย การกระจายสินค้า และกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม สมุดทะเบียนเกษตรกรแบบดิจิตอล DOAE Farmbook แอปพลิเคชันโดยรัฐบาลที่เปลี่ยนการพกพาสมุดทะเบียนแบบเดิมให้สะดวกขึ้น ไม่ต้องกลัวหายหรือลืมเมื่อพบสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะสามารถ Log in ได้ด้วยรหัสที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ คุณสมบัติของแอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วย
  • สามารถแจ้งและปรับปรุงข้อมูลการปลูกของตนเอง เช่น ประเภทกิจกรรมการเกษตร วันที่และเนื้อที่ปลูก วันที่และเนื้อที่ที่จะเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร และแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการทำการเกษตรในฤดูต่อไป
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • สามารถตรวจสอบสมาชิกของครัวเรือน
  • สามารถติดตามโครงการสำหรับเกษตรกร สิทธิ์และสถานะการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการสวัสดิการชาวนา โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร เป็นต้น
ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน DOAE farmbook สามารถใช้งานได้ฟรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และในอนาคต จะพัฒนาให้ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ด้วย เพื่ออำนวจความสะดวกให้เกษตรกรอย่างเท่าเทียมกัน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30169 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18063 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10554 | 08/07/2019
banner
banner