สสว. สถาบันอาหาร และ ISMED เฟ้นหา192 กิจการร่วม 8 งานแสดงสินค้านานาชาติ

SME in Focus
24/01/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 14 คน
สสว. สถาบันอาหาร และ ISMED เฟ้นหา192 กิจการร่วม 8 งานแสดงสินค้านานาชาติ
banner
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ SME” โดยเน้นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของขวัญและของที่ระลึก ในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โดย สสว. สถาบันอาหาร และ ISMED จะร่วมกันจัดอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 8 งาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่ 1.งาน Ambiente Frankfurt ณ ประเทศเยอรมนี งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอันดับหนึ่งของโลกที่แสดงสินค้าเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น สินค้าในครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ อัญมณี สินค้าแฟชั่น 2.งาน Thai fair 2018 ณ นคร ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นงานกลางแจ้งที่รวมผู้ประกอบการอาหาร และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปา 3.งาน Malaysia International Halal Showcase ณ ประเทศมาเลเซีย งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกมุสลิมที่มีประชากรจำนวนนับล้านล้านคน 4.งาน HKTDC Hong Kong Gifts and Premium Fair 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง งานแสดงสินค้าของขวัญและของที่ระลึกใหญ่สุดในโลก มีผู้ประกอบการและผู้ขายเข้าร่วมออกบูธจำนวนมาก 5.งาน Ambiente India ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย งานแสดงสินค้าระดับสากล จัดโดย Messe Frankfurt แสดงสินค้าเกี่ยวกับของตกแต่งบ้าน สินค้าสำหรับใช้ในโรงแรม ของขวัญ และของชำร่วย 6.งาน Thai SME Festival Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น (เมืองนางาซากิ และ เมืองฟุกุอิ) งานกลางแจ้งที่รวมผู้ประกอบการอาหารที่น่าสนใจ เปิดให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มให้ความสนใจในอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น 7.งาน Food Taipei 2019 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) งานเทศกาลที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น 8.งาน HKTDC Food EXPO 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นงานแสดงที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารจากทั่วมุมโลก มาร่วมกันจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการตามแผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) หรือ SME 4.0 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ส่งออก สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการ SME สร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการค้าในกลุ่มตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถประสานงานไปที่สถาบันอาหาร หรือ สสว.เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก เพราะงานนี้รับเพียง 192 กิจการ เท่านั้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30162 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18058 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10538 | 08/07/2019
banner
banner