ประเทศไทยขาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

SME Update
27/01/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 30 คน
ประเทศไทยขาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
banner
จากข้อมูลของนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 800 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.12 ทุนจดทะเบียนรวม 1,534.30 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา  527 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.88 สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ บ้านพักคนชรา สถานบริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะสุดท้าย ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ประมาณ 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร ในทางกลับกัน จากรายงานในข้างต้นระบุว่า ประเทศไทยยังคงขนาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ที่มีก็ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ โดยสถานบริการบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน การดำเนินงานยังคงพบปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุให้เพียงพอ หรือในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตที่สถานประกอบการควรต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุที่จะให้คำตอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว อีกทั้งปัญหาสำคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการจัดการบริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักกิจกรรมบำบัด เรื่องดังกล่าวนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องหาทางแก้ไข โดยในที่นี้มีหน่วยงานรัฐโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลตฟอร์ม หรือ ช่องทางการตลาดของกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาลู่ทางการลงทุน ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนับว่าเป็นกลุ่มที่มีดีมานด์ที่น่าสนใจ ทั้งหากสามารถเติมเต็มด้านสถานที่และบุคลากรได้ด้วยแล้ว เชื่อว่ามีโอกาสอย่างมากที่ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพราะเอาเข้าจริง การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช้มีเพียงประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ก็กำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่เช่นกัน

พาณิชย์เร่งสร้างมืออาชีพดูแลผู้สูงอายุ

หุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับผู้สูงอายุ ไอเดียสุดล้ำตอบโจทย์เทรนด์ผู้สูงวัย

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
115040 | 11/06/2019
จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า SME Update

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสัมมนาที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการข้าวในบ้านเราไฮไลท์การประชุมโฟกัสไปที่ประเด็น “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”...
14822 | 04/07/2019
เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
12555 | 19/07/2019
banner
banner