ปั้นโอทอปไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า

SME Update
09/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
ปั้นโอทอปไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า
banner
ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการโอทอปยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง มาจากหลายปัจจัย อาทิ ขาดการทำบัญชีต้นทุน ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาขายปลีก/ขายส่งที่เหมาะสม ขาดแคลนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้การผลิตยังไม่ได้มาตรฐานและผลิตสินค้าซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ ขาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนถึงองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและกระแสนิยม ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลาและไม่สามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคในในตลาดที่เป็นแมสได้ ที่สำคัญช่องทางการตลาดยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สินค้าโอทอปส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่นิยมในตลาดที่เป็นสากล ด้วยเหตุนี้ ภายใต้โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีแนวทางการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน โดยมีการตั้งชื่อ เก๋ ๆ ว่า OTOP ไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า” หนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา นำคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล ที่ไม่เพียงเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า แต่เป็นโครงการที่เข้าไปเติมเต็มในส่วนที่โอทอปยังขาด เพื่อการยกระดับมาตรฐานสินค้าไปสู่ระดับสากล [caption id="attachment_28612" align="alignnone" width="800"] นิตยสาร OTOP เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน OTOP และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเรียนรู้เพื่อการพัฒนา OTOP[/caption] คุณอดิวิชญ์ สงศิริ ’อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบินรอบ  1-7 ได้ กล่าวว่า จากการที่ได้คลุกคลีกับผู้ประกอบการโอทอปทำให้ทราบว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการโอทอปยังต้องการเติมเต็มนั้นมีหลากหลาย แต่เบื้องต้นคือ การคัดสรรผู้ประกอบการโอทอปตั้งแต่ระดับ  3-5 ดาว โดยดูความเป็นไปได้จากผู้ประกอบการโอทอปที่มี กระบวนการคิดและ มีภูมิปัญหา แต่ยังขาดคุณสมบัติบางประการ อาทิ การรับรองมาตรฐาน ,ติดขัดในกระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่ยังไม่โดดเด่น เรียกได้ว่าหน้าที่ของเราเข้าไปเติมเต็ม และแปลงโฉมโอทอปรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นโอทอปที่มาตรฐานและน่าสนใจ เพื่อผลักดันเป็น ‘โอทอปขึ้นเครื่อง’ แต่ก่อนที่จะกลายเป็นโอทอปขึ้นเครื่องได้ ย่อมมีที่มาที่ไป ในการเข้าไปให้คำปรึกษาสำหรับโอทอปแต่ละรายจะใช้เวลาประมาณ  3- 4 เดือน โดยในช่วงแรก ทีมงานที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแขนงต่างๆ จะมีการเก็บข้อมูลในทุกด้านของผู้ประกอบการโอทอป จนทราบข้อดี ข้อด้อย เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำ อาทิ กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การขอ อย. (ในกรณีที่เป็นอาหาร) สุขอนามัยในส่วนโรงเรือนที่ผลิต การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งส่วนนี้เราต้องดูแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในน่าสนใจ [caption id="attachment_28617" align="alignnone" width="800"] ตัวอย่างสินค้าโอทอป เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในและออเดอร์จากตลาดต่างประเทศ[/caption] ปัญหาที่พบบ่อย คือ ขาดเรื่องการจัดการด้านบัญชีการเงิน ผู้ประกอบการบางราย แม้จะสามารถผลิตสินค้ามาได้ในระดับดี แต่ไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตมีต้นทุนเท่าไหร่ ดังนั้นจึงไม่สามารถจะตั้งราคาที่เหมาะสมได้ อีกเรื่องคือการขาดองค์ความรู้ในด้านเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมความนิยมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ไม่ทราบว่ากระแสสังคมและแฟชั่นต่างๆ มีความต้องการสินค้าแบบไหน ดังนั้นส่วนหนึ่งของงาน คือ การนำแนวความคิดด้านเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมความนิยมของผู้บริโภคไปเสริม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ถูกใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้บริโภคในตลาดที่ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่เคยผลิตแบบไหนก็ทำแบบนั้น โดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดไปแนะนำให้ผลิตสินค้าที่โดนใจตลาด ทั้งยังต้องต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังจากที่ให้คำปรึกษาและแนะนำจนผู้ประกอบการโอทอปสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่ม แพคเก็จจิ้งมีความน่าสนใจ ก็มาถึงการเพิ่ม ช่องทางการตลาด อย่างที่กล่าวในข้างต้น ภารกิจสำคัญคือการพา โอทอปขึ้นเครื่องโดยนำสินค้าโอทอปที่ผ่านการคัดเลือกทำเป็นแคตาล็อก OTOP Prestige จัดวางไว้หลังเบาะในทุกที่นั้งของสายการบินไทย, สายการบินไทยสมายล์ ทุกเที่ยวบิน และแคตตาล็อก DUTY FREE TRAVELLER ของคิงพาวเวอร์ [caption id="attachment_28618" align="alignnone" width="640"] เว็ปไซต์ www.thailandmall.com เพื่อการกระจายสินค้า OTOP[/caption] โดยผู้สนใจสินค้าในแคตตาล็อกสามารถทำรายการสั่งซื้อผ่านลูกเรือของสายการบินได้เลย หรือซื้อสินค้าผ่านช่องทาง www.thailandmall.com มีบริการจัดส่งถึงที่เช่นกัน ข้อดีของการเข้าสั่งซื้อสินค้าในเว็ปไซต์ คือ มีสินค้าหมวดต่างๆ ให้เลือกมากกว่า 800 รายการ ความสำเร็จในส่วนของการพาโอทอปขึ้นเครื่องไม่เพียงเป็นการต่อยอด และยกระดับโอทอปเดิมๆ ขายแบบเดิมๆ ไปสู่การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ความสำเร็จของผู้ประกอบการโอทอบ คือ สามารถสร้างตลาดใหม่ๆ ได้เอง อาทิ ออเดอร์ในตลาดต่างประเทศ ทั้งแบบขายปลีก และขายส่ง ซึ่งแต่เดิม โอทอปบางรายยังตั้งราคาขายไม่เป็นด้วยซ้ำ ยิ่งไม่ต้องถามเรื่องต้นทุนผลิต  นี่คือความสำเร็จของทีมที่ปรึกษาฯ ในการเข้าไป ‘Transform’  โอทอปเดิมๆ ลบจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ให้สามารถขยายไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

5 สินค้า OTOP ไทยยอดนิยมในฮ่องกง

OTOP ไทย จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
114506 | 11/06/2019
จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า SME Update

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสัมมนาที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการข้าวในบ้านเราไฮไลท์การประชุมโฟกัสไปที่ประเด็น “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”...
12681 | 04/07/2019
ทุเรียนไทยอาจเสียแชมป์ส่งออกในมาเลเซีย SME Update

ทุเรียนไทยอาจเสียแชมป์ส่งออกในมาเลเซีย

ปี 2562  ถือเป็นทองของ ทุเรียนไทย ที่ทางนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินว่ามีราคาสูงถึง 5 เท่าของต้นทุน เนื่องจากตลาดต่า...
4722 | 28/05/2019
banner
banner