“ซูปเปอร์ โลเกชั่น”แนวรถไฟฟ้า (จบ)

SME in Focus
14/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 18 คน
“ซูปเปอร์ โลเกชั่น”แนวรถไฟฟ้า (จบ)
banner
ระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ นอกจากจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังพลิกโฉมหน้ากรุงเทพฯ –ปริมณฑล เปิดทำเลใหม่ ๆ รองรับการพัฒนา และพลิกมิติการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน และการดำเนินธุรกิจ ของคนกรุงเทพฯ ปริมณฑล ในสี่มุมเมืองทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขณะเดียวกันหลายทำเลที่เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าหลากสีจะกลายเป็นศูนย์รวมการเดินทาง แต่ละวันจะมีคนสัญจรไปมาจำนวนมาก เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะส่วนตัว รถประจำทาง ระบบขนส่งระบบรอง กลายเป็นแหล่งรวมของคนดินทาง และคนทำงาน เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มองหาช่องทางในการทำธุรกิจ หรือค้าขายสินค้าและบริการ ในจำนวนสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมดกว่า 50 สถานี ซึ่งเป็นจุดตัดและจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายทางขึ้นไปนั้น นอกจากบางทำเลจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมการเดินทางย่อย ๆ อยู่แล้ว ในอนาคตยังมีอีกหลายทำเลที่จะเกิดขึ้นใหม่และเป็นทำเลที่น่าสนใจ เพราะอานิสงส์จากรถไฟฟ้าจะช่วยเสริมศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในแง่การเดินทาง กลายเป็นทำเลธุรกิจ เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรวมผู้บริโภคหลากหลายระดับ ในที่นี้ขอนำเสนอทำเลธุรกิจในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า แหล่งรวมคนเดินทางในแนวรถไฟฟ้าในสถานีหลัก ๆ ที่จะก้าวขึ้นเป็นทำเลศูนย์รวมในการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง กับทำเลที่มีความสำคัญลำดับรอง ๆ  ลงไปที่ มีแนวโน้มจะกลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจการค้าจากนี้ไปอีกไม่นาน โดยมี ‘3 ทำเล 5 ดาวและ ทำเลฮอต4มุมเมือง ทำเลห้าดาวศูนย์กลางคมนาคม เริ่มจากศูนย์กลางคมนาคม 3 ศูนย์หลัก ที่รัฐบาลรวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีแผนจะผลักดันให้เป็นศูนย์รวมการเดินทาง เป็นจุดเชื่อมต่อการสัญจรทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และคนเดินทางที่มาจากพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเหนือ ใต้ ตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งคนเดินทาง นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฯลฯ 1.ศูนย์คมนาคมบางซื่อ : ตั้งอยู่บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เนื้อที่ทั้งหมดกว่า 2,300 ไร่ ในทำเลซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟบางซื่อในปัจจุบัน โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกนำมาพัฒนาเป็น สถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อการเดินทางในระบบราง ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟชานเมือง รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน และรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและคนเดินทางจากจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว กัมพูชา เวียfนาม เมียนมา จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี 2563 นอกจากนี้จะแบ่งการพัฒนาพื้นที่ส่วนที่เหลือด้วยการทยอยเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาพัฒนาด้วยการร่วมทุนแบบ PPP รวมทั้งหมด 8 โซน ในรูปแบบมิกซ์ยูส มีทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า ออฟฟิศ โรงแรม ฯลฯ เบื้องต้นการรถไฟฯ จะเปิดประมูลพื้นที่โซน A เนื้อที่รวม 35 ไร่มูลค่าลงทุนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท โดยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจครบวงจร 2.ศูนย์กลางคมนาคมมักกะสัน : ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมรถไฟมักกะสัน หรือสถานีรถไฟมักกะสันในปัจจุบัน 500 ไร่ โดยที่ดินบางส่วนจะนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ มีทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ส่วนที่อยู่อาศัย รวมทั้งที่ดินที่จะถูกกันไว้เป็นพื้นที่สีเขียว อย่างไรก็ตาม ที่ดินบางส่วนถูกนำไปผนวกรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ หรือโครงการไฮสปีดเทรนไปอีอีซี หนึ่งในเมกะโปรเจ็กต์ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 139 ไร่ เปิดให้ผู้ชนะการประมูลไฮสปีดเทรนนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี มีทั้งส่วนเทอร์มินอล ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน ฯลฯ ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้ การรถไฟฯ อยู่ระหว่างเจรจากับ กลุ่ม CRCC ที่มีซีพีเป็นแกนนำ ซึ่งเป็นผู้ชนะการเปิดซองราคา ในส่วนของข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมซองที่ 4 ส่วนที่ดินที่เหลืออีก 3 โซน การรถไฟฯ จะทยอยเปิดประมูลให้เอกชนพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสเช่นเดียวกัน 3.ศูนย์คมนาคมตากสิน : เดิมรัฐบาลมีแผนจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคใต้กับกรุงเทพฯ และกำหนดทำเลที่ตั้งโครงการไว้บริเวณถนนวุฒากาศ ถนนราชพฤกษ์ และถนนกัลป์พฤกษ์ โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินรองรับ แต่ถูกคัดค้านจากเจ้าของที่ดินในพื้นที่ทำให้ต้องชะลอโครงการออกไป ขณะเดียวกันก็ปรับรูปแบบโครงการให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ทำเลฮอต4มุมเมือง ส่วนจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าในทำเลซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการเติบโตลำดับรอง ๆ จากศูนย์คมนาคม ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อการเดินทาง เป็นจุดตัดของระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลายระบบ  เชื่อมโยงการเดินทางทั้งกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด ระหว่างพื้นที่ชานเมืองกับย่านใจกลาง อาจแยกเป็นโซน ๆ ได้ดังนี้ : โซนใต้ทำเลฝั่งธนฯ : ได้แก่ สถานีตากสิน-วุฒากาศ  จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีตากสิน กับสถานีวุฒากาศ รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน บางหว้า-สนามกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีแผนจะขยายแนวเส้นทางจากบางหว้าจนถึงสถานีตลิ่งชัน ของรถไฟฟ้าสายสีแดง รวมทั้งรถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟสายใต้ สถานีท่าพระ จุดตัดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อท่าพระ กับหัวลำโพง-บางแค บริเวณแยกท่าพระ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการเดินทางในปัจจุบันอยู่แล้ว ในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์รวมการเปลี่ยนเส้นทาง หรือ Interchange ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งธนฯ สถานี บางหว้า จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน กับสายสีน้ำเงิน สถานีบางบำหรุ จุดเชื่อมต่อสายสีแดงอ่อน แดงเข้ม สถานีท่าพระ จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าพระน้ำเงิน/น้ำเงิน(บางซื่อ-ท่าพระ,หัวลำโพง-บางแค) สถานีบางขุนนนท์ จุดตัดจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ สายสีแดง จากสถานีตลิ่งชัน ไปสถานีธนบุรี-ศิริราช และสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนท์ สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีธนบุรี-ศิริราช สถานีตลิ่งชัน โซนเหนือ : เริ่มจากสถานีศูนยคมนาคมบางซื่อ สถานีสวนจตุจักร-หมอชิต สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ สถานีวงเวียนหลักสี่ ฯลฯ ที่น่าจับตามองคือ สถานีดอนเมือง ฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมือง สถานีร่วมระหว่างของระบบรางหลายระบบ ทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง  รถไฟทางไกล  รถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน ฯลฯ โซนตะวันตก : สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี จุดตัดรถไฟฟ้าสายสีม่วง สีชมพู และสีน้ำตาล สถานีบางใหญ่ ฯลฯ โซนตะวันออก : สถานีแยกเกษตร ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล และสายสีเขียว สถานีฉลองรัช จุดเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีเทา สถานีวัชรพล รถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเทา สถานีวัชรพล สายสีชมพู สายสีเทา สถานีเกษตร-นวมินทร์ รถไฟฟ้าสายสีเทา สายสีน้ำตาล สถานีประดิษฐ์มนูธรรม รถไฟฟ้าสายสีเทา สายสีส้ม สถานีสำโรง รถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีเหลือง สถานีรามคำแหง รถไฟฟ้าสายสีแดง กับไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน สถานีพัฒนาการ รถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีเหลือง และไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน สถานีลำสาลี รถไฟฟ้าสายสีเหลือง กับสายสีส้ม สถานีสัมมากร รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล กับสายสีส้ม สถานีมีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีชมพู กับสายสีส้ม โซนกลางเมือง : ส่วนทำเลสถานีรถไฟฟ้าในเมืองในแหล่งธุรกิจการค้าย่านใจกลางเมืองและในเมือง ทั้งในปัจจุบัน และที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อในอนาคต อาทิ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สายสีเขียว พญาไท สายสีแดง สายสีเขียว ไฮสปีดเทรน อีอีซี สถานีห้าแยกลาดพร้าว สายสีน้ำตาล สายสีเขียว สถานีสยาม สายสีเขียว สถานีสีลม-ศาลาแดง สายสีน้ำเงิน สายสีเขียวอ่อนช่องนนทรี สายสีเขียวอ่อน สายสีฟ้า เพชรบุรี-มักกะสัน สายสีน้ำเงิน สายสีฟ้า สายสีแดง ไฮสปีดเทรนด ฯลฯ  ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นการหยิบยกรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ ที่นับเป็นทำเลที่น่าลงทุน มีศักยภาพในการทำธุรกิจการค้าแต่ละสถานีมีมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ประกอบการต้องไม่ลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ หรือตัวสินค้าและบริการต้องโดนใจลูกค้าด้วย

พลิกโฉมทำเลทองย่านธุรกิจ กทม.-ปริมณฑล (ตอนที่ 1)

อสังหาฯปีหมู…ไม่หมู

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30142 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18048 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10515 | 08/07/2019
banner
banner