อิ่มบุญ สุขใจ ในวันมาฆบูชา

Edutainment
17/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
อิ่มบุญ สุขใจ ในวันมาฆบูชา
banner
เมื่อ “วันมาฆบูชา” หรือก็คือวันแห่งการแสดง “โอวาทปาติโมกข์” เวียนมาถึง ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในปี 2562 นี้ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ ชาวพุทธมักนิยมไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัด เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า นัยหนึ่งคือผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วทั้งสิ้น มาฆบูชาชื่อนี้มีที่มา เรามักคุ้นหูกันดีกับคำว่า ‘มาฆบูชา’ แต่แท้ที่จริงแล้วคำนี้ผันมาจากคำว่า ‘ม าฆะ’ ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า ‘มาฆบุรณมี’ อันหมายความถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือน 3 ตามปฏิทินอินเดีย และเมื่อครั้งที่เกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ คือวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในขณะเดียวกันพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์และได้อภิญญา 6 ซึ่งอุปสมบทตรงจากพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูปมาพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมาย วันนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ที่มาจากการประชุมด้วยองค์ 4 นั่นเอง นอกจากนี้ยังถือว่ามาฆบูชาเป็นวันพระธรรม ในขณะเดียวกันวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์ โอวาทปาติโมกข์หัวใจของพระพุทธศาสนา ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในวันมาฆบูชา ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเป็นระยะเวลา 9 เดือน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระภิกษุสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้ทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ คือ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เตรียมตัวไปทำบุญวันมาฆะ ในฐานะชาวพุทธและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามสติกำลังความสามารถนั้น ควรหมั่นทำบุญ เพื่อฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้สละความตระหนี่ออก และการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน ทริคที่ 1 ทำบุญพระสงฆ์ เตรียมข้าวปลาอาหาร หรือของใช้ที่จำเป็นแก่พระสงฆ์ อาทิ จีวร บาตร ยารักษาโรค พิจารณาตามความเหมาะสม ทริคที่ 2 ทำบุญกับวัด เลือกพิจารณาข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อทำนุบำรุงซ่อมแซมและดูแลภายในวัด เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ หลอดไฟฟ้า เป็นต้น ทริคที่ 3 ปล่อยชีวิตสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เพื่อไปสู่อิสรภาพ อาทิ ปล่อยปลาที่ซื้อจากตลาด นก โค กระบือ และอื่นๆ ทริคที่ 4 ทำบุญกับคนยากไร้ สถานเลี้ยงเด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยตามโรงพยาบาล โดยอาจทำบุญเลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเครื่องใช้สอยที่จำเป็น หรือบริจาคตามกำลังทรัพย์ ทริคที่ 5 อุทิศตนเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทริคที่ 6 แบ่งปันน้ำใจ ให้แก่คนที่อยู่รอบตัว โดยอาจบอกกล่าวแนะนำเรื่องราวดี เรื่องราวที่ส่งเสริมความรู้ การให้ข้อคิด การให้กำลังใจ ทั้งการให้ด้วยคำพูดและการออกแรงกายด้วยความจริงใจ ทริคที่ 7 ให้เวลาครอบครัว ดูแลพ่อแม่ ลูก หลาน และญาติพี่น้อง โดยเฉพาะการให้ความสุขทางใจที่ดี ทริคที่ 8 หาโอกาสไปฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเจริญสมาธิภาวนาในระหว่างวัน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มความเข้ารู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างไรให้ใจมีสติสัมปชัญญะที่ดี เพื่อการทำความดี ละเว้นชั่วที่ถูกต้อง ให้จิตใจมีความผ่องแผ่วเพิ่มมากขึ้น ทริคที่ 9 เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ไปเวียนเทียนที่วัด โดยการเวียนเทียนนั้น เริ่มตั้งจิตอธิษฐานหน้าพระอุโบสถ ว่าการเดินเวียนรอบพระอุโบสถในครั้งนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นเริ่มเดินเวียนจากขวาไปซ้าย จำนวน 3 รอบ ในขณะที่เดินเราอาจกล่าวบทระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เคล็ดลับการทำบุญดีๆ  ยังมีอีกมากมาย ไม่เฉพาะเจาะจงกระทำแต่ในวันมาฆบูชาเท่านั้น สำหรับ 9 ทริคดีๆ ในการทำบุญนี้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้กระทำ ซึ่งสะท้อนกลับมาเป็นความสุขทางใจ ตามแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีของมาฆบูชาที่ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

หยุดโลกไว้ที่ฮอยอันในวันที่ชีวิตต้องการจิบกาแฟแบบ slow life

Kam’s Roast Goose ห่านย่างอร่อยขั้นเทพระดับมิชลิน 5 ปีซ้อน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน Edutainment

ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน

ผลกำไรจากการประกอบการ เป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจฉันใด การมีสุขภาพดีก็ต้องการ การกำหนดจุดมุ่งหมายและดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่...
232298 | 01/06/2019
6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
211414 | 02/07/2019
เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ Edutainment

เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

คำถามปลายเปิด... งานอดิเรก ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานหลัก ไม่ต้องนับว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำ เพราะเป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามว่าง หรือแม้ยามไม่ว...
202686 | 12/06/2019
banner
banner