เทคโนโลยี IoTกับการจัดการเมืองสู่ Smart City

SME Update
22/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 22 คน
เทคโนโลยี IoTกับการจัดการเมืองสู่ Smart City
banner
ในช่วงก่อนหน้านี้เคยเสนอเรื่อง Internet of Things หรือที่นิยมเรียกว่า IoT กันมาบ้าง เชื่อว่าท่านผู้อ่านพอจะเข้าใจความสำคัญของเจ้า IoT นี้มาพอสมควร ซึ่งจริงๆ เราคุ้นเคยกับคำนี้มาสักระยะในกลุ่มที่เรียกว่า ‘Smart’ เพราะด้วยการที่ระบบอินเตอร์เน็ตที่ Everything สามารถเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งในการจัดการระบบเมืองและที่อยู่อาศัยมีการนำ IoT มาใช้ เราเรียกมันว่า Smart City และแน่นอนว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยเช่นกัน แต่ที่ยังไม่กระจ่างคือมันดียังไง เว่อวังอลังการงานช้างแค่ไหน แล้วเจ้า IoT มันจะมาตอบโจทย์อย่างไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน ก่อนอื่นเท้าความเดิมกันก่อน เจ้า IoT คือ ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และ วัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติทั้ง ยังเป็นผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้เทคโนโลยี IoTกับการจัดการเมืองสู่ Smart City การนำ IoT ทำใช้ในการจัดการเมืองที่สามารถเก็บข้อมูลของสินทรัพย์ในเมืองได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่ไฟจราจร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สาธารณูปโภคต่างๆ  ไปจนถึงจุดเล็กๆอย่างหลุมบ่อที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ช่วยให้เมืองสามารถแก้ไขปัญหา วางแผน กำหนดนโยบาย และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นมากขึ้น ยิ่งในยุคปัจจุบันการนำข้อมูลมาใช้นั้นไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีต แต่ยังสามารถทำนายไปได้ถึงอนาคตแล้ว ข้อมูลที่ได้จาก IoT จึงทำให้เมืองสามารถดำเนินการได้อย่างชาญฉลาด ป้องกันความเสี่ยง และลดความไม่พอใจของผู้อยู่อาศัยไปได้ คนไทยใช้คำว่า เมืองอัจฉริยะ ในด้านของความปลอดภัย สามารถจับตาสถานการณ์และเฝ้าระวังต่างๆที่เมืองได้รับจากการใช้เทคโนโลยี IoT จะทำให้การประสานงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันหมด ทั้งจะเผยให้เห็นถึงข้อมูลที่อาจถูกมองข้าม เช่น ระดับของมลพิษ PM2.5 ภายในตัวเมือง, คุณภาพของน้ำประปา และยังเป็นรากฐานให้กับเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคต เช่น พาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่เป็นที่รู้กันดีว่าจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและกว้างขวางมาก โดยรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จำนวนมากเข้า กับโครงข่าย จะช่วยให้สามารถตรวจวัดข้อมูลที่หลากประเภทประเภทได้เป็นจำนวนมาก และช่วยให้สามารถนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เมื่อนำระบบดังกล่าวผนวกเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนจำนวนมาก และ ทันเหตุการณ์ (real-time) แน่นอนว่าเมื่อเราเข้าถึง Big Data ได้สะดวกและ real-time ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ ยิ่งทำให้การตัดสินใจเป็นได้ง่ายขึ้นและชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างกรณีคลาสสิกเช่น การใช้ IoT เพื่อบอกสถานะของที่จอดรถต่างๆภายในเมืองมีจุดจอดตรงไหนว่างบ้าง ที่ยังคงได้รับความนิยมและได้ผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องง่ายๆอย่างการติดตั้ง Wi-Fi ฟรีภายในเมืองและตู้ kiosk ที่บอกถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆภายในเมืองก็เป็นอีกเคสที่ได้เมืองใหญ่ต่างๆ ทั่งโลกหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น ที่สำคัญ เมื่อมีเทคโนโลยี IoT เข้ามาการสื่อสารภายในชุมชนก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป Kiosk ที่ทำงานได้สารพัดประโยชน์จะมีบทบาทมากขึ้น เช่น ตรวจสอบสภาพการจราจร เช็คตารางรถ ซึ่งมีฟีเจอร์เรื่อยไปถึงการแจ้งข่าวสารภายในชุมชน และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท้องถิ่น จะกลายมาเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ชนิดใหม่ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยและชุมชนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวในการใช้ IoT ในการจัดการระบบและการเชื่อมต่อสือสารภายในเมือง ในครั้งต่อไปจะนำเสนอข้อมูลที่ลงลึกไปกว่านี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ค่อยๆ อิน ไปกับความง่ายดายในการนำ IoT มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเมืองที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกได้พัฒนาด้านนี้กันมากแล้ว ในขณะที่ประเทศไทย เป้าหมายในการขับเคลื่อน Smart city แนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต ยังคงเป็นแค่ภาพรางๆ แต่ก็ถือว่ามีทิศทางที่น่ายินดี เพราะภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย ‘Thailand 4.0’ การพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น Smart City แม้จะกระจุกอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมแต่ก็นับเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆ นำมาปรับใช้ได้ คงต้องรอดูว่าประเทศไทยจะนำ IoT มาเปลี่ยนโฉมเมืองในอนาคตอย่างไร ...

Big Data ใครว่ามีแค่ธุรกิจขนาดใหญ่

กระแสโลกหนุน ! 5G มาเร็วกว่าที่คิด

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
115040 | 11/06/2019
จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า SME Update

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสัมมนาที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการข้าวในบ้านเราไฮไลท์การประชุมโฟกัสไปที่ประเด็น “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”...
14822 | 04/07/2019
เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
12563 | 19/07/2019
banner
banner