วัฒนธรรมทางธุรกิจฉบับอเมริกันสไตล์

SME in Focus
27/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 18 คน
วัฒนธรรมทางธุรกิจฉบับอเมริกันสไตล์
banner
สหรัฐอเมริกาเป็นคู้ค้าอันดับต้นๆ ของไทย ทั้งในด้านการเป็นตลาดส่งออก นำเข้า หรือแม้แต่การลงทุนธุรกิจ แน่นอนว่าปัจจุบันมีนักธุรกิจเชื่อสายอเมริกันดำเดินธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ขณะที่ในโลกของการทำธุรกิจ หากวันหนึ่งคุณต้องร่วมงาน หรือเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจอเมริกันมันก็ต้องมีการศึกษาพื้นฐานวัฒนธรรมทางธุรกิจกันบ้าง และในบรรดานักธุรกิจชาติต่างๆ ทั่วโลกวัฒนธรรมอเมริกาถือว่าเป็นสากลมากที่สุด กฎพื้นฐานของนักธุรกิจอเมริกัน ในการเดินการธุรกิจหรือเจราจาธุรกิจ คือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนได้ ส่วนเสีย เป็นเรื่องหลัก ดังนั้น ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ใช่จะบอกว่าคนอเมริกันเห็นแก่ผลประโยชน์จนมองความสำคัญด้านอื่นๆ แต่ในเมื่อทำธุรกิจเขามีความชัดและมาตรฐานที่ค่อนข้างสำเร็จรูป นอกจากนั้นยังมีธรรมเนียมที่นักธุรกิจในสหรัฐฯ นิยมปฏิบัติกัน ได้แก่ 1.ความมั่นใจ : ถือเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญในการติดต่อทางธุรกิจของชาวอเมริกัน ชาวอเมริกันจะถือว่าผู้พูดที่มีความฉะฉานและมั่นใจในตัวเองนั้น น่าเชื่อถือมากกว่าคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือขี้อาย 2.ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม : ชาวอเมริกันมีความตรงไปตรงมาในการสื่อสาร ส่วนใหญ่แล้วการตอบ Yes, No หรือ Maybe นั้น ผู้พูดต้องการสื่อความหมายตามที่กล่าวจริงๆ ในทางกลับกัน ชาวอเมริกันจะยึดถือสิ่งที่คู่สนทนาตอบมาและคาดหวังว่าบุคคลผู้นั้นจะปฏิบัติตามที่ได้เจรจาไว้ 3.กล้าตั้งคำถาม : ชาวอเมริกันถือว่าการสอบถามหรือหาคำตอบเป็นเรื่องสำคัญและไม่ใช่เรื่องน่าอาย หากผู้ฟังไม่เข้าใจ หรือต้องการความกระจ่าง ผู้ฟังควรกล้าในการตั้งข้อสงสัยในประเด็นที่ไม่เข้าใจนั้นๆ นอกจากนี้ชาวอเมริกันถือว่าการประชุมหรือระหว่างการสัมมนาทางธุรกิจใดๆ ที่ไม่มีผู้ร่วมออกความคิดเห็นหรือตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ ดังนั้นการออกความคิดเห็นในการประชุมธุรกิจต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ 4.พูดแทรกคือเสียมารยาท : การพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่ผู้อื่นกำลังสนทนาปราศัยอยู่ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หากต้องการออกความเห็นควรกล่าว “Excuse me” ก่อนที่จะเริ่มต้นพูด อย่างไรก็ดีหากผู้พูดนั้นเคอะเขินหรือพูดตะกุกตะกัก บ่อยครั้งที่ชาวอเมริกันจะพูดแทรกขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดบทสนทนา 5.ปรึกษาทนายก่อนเซ็น : สัญญาทางธุรกิจต่างๆ นั้นต้องทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย การจะเซ็นเอกสารใดๆควรอ่านและตรวจสอบให้รอบคอบ นอกจากนี้ไม่ควรเซ็นเอกสารหรือกระทำการใดๆ ทางธุรกิจที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยไม่ปรึกษากับทนายก่อน 6.ชื่อ ตำแหน่ง อย่าสะกดผิด : นักธุรกิจอเมริกันให้ความสำคัญกับการสะกดชื่อ และตำแหน่งของบุคคล ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการส่งจดหมาย หรือเอกสารใดๆ ทางธุรกิจว่าได้สะกดชื่อบุคคลที่รับหรืออ้างถึงนั้นอย่างถูกต้องแล้ว 7.ให้ความสำคัญกับนัดหมายและเวลา :  การตรงต่อเวลาและการมาตามนัดหมายถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจกับชาวอเมริกัน การผิดนัด หรือมาช้าโดยที่ไม่มีการบอกล่วงหน้าหรือเหตุผลอันสมควรถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ และการไม่ตรงต่อเวลายังเป็นพฤติกรรมที่คนอเมริกันถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งคำว่า “ตรงต่อเวลา” สำหรับนักธุรกิจชาวอเมริกันแล้ว หมายถึงการไปถึงสถานที่ที่นัดหมาย 5 นาทีก่อนเวลานัด 8.Deadline ต้องเป๊ะ : การกำหนดช่วงเวลาการส่งมอบงานเป็นสิ่งที่นักธุรกิจชาวอเมริกันยึดถืออย่างเคร่งครัด ชาวอเมริกันจะไม่รับการส่งเอกสารหรืองานใดๆ ที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 9.เชื่อถือข้อมูลที่มีแหล่งที่มาชัดเจน : ชาวอเมริกันยึดถือข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ การเสนองานใดๆ ควรจะต้องมีการเตรียมแหล่งข้อมูลและตัวเลขทางสถิติประกอบการนำเสนอนั้น โดยอาจทำข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลของสหรัฐฯ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 9.ให้ความสำคัญกับ Team : การทำงานกับชาวอเมริกันในหลายหน่วยงานยึดการทำงานเป็นทีม (Team) มากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว ดังนั้นนักธุรกิจอเมริกันหลายๆ คนคาดหวังให้ลูกจ้างของตนออกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ต่อการประกอบธุรกิจ อย่างที่กล่าวถึงในตอนต้น วัฒนธรรมทางธุรกิจของชาวอเมริกัน มีความเป็นสากลสูง ทั้งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อนักธุรกิจต่างชาติ ได้ทั่วไป อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างในบางประเทศที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาพื้นฐานวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ บางประเทศให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติที่เป็นสากล ขณะที่บางประเทศโดยเฉพาะในเอเชียค่อนข้างจะซับซ้อน ไว้โอกาสต่อไปเราจะรวบรวมข้อมูลด้านนี้มาเล่าสู่กันฟัง อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

3 สิ่งที่ต้องดูว่าจะรับอดีตพนักงานกลับเข้ามาทำงานดีไหม

4 บริษัทชื่อดังที่มีวัฒนธรรมองค์กรอันน่าทึ่ง

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30162 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18058 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10538 | 08/07/2019
banner
banner