เกาหลีใต้ตั้งองค์กรพันธมิตรเพื่อทําธุรกิจกลุ่มประเทศ ‘New South’

SME Go Inter
03/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 20 คน
เกาหลีใต้ตั้งองค์กรพันธมิตรเพื่อทําธุรกิจกลุ่มประเทศ ‘New South’
banner
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อการประชุมว่าด้วย นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ( New South) ของเกาหลีใต้ (Presidential Committee on New Southern Policy) โดยผู้บริหารองค์กร/สมาคมธุรกิจของเกาหลีใต้จํานวน 21 องค์กร/สมาคม ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรพันธมิตรเพื่อการทําธุรกิจในกลุ่มประเทศ New South” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนเกาหลีใต้เข้าไปแสวงหาโอกาสการทําธุรกิจในอาเซียนและอินเดีย องค์กรพันธมิตรดังกล่าวประกอบด้วยองค์กร/สมาคมธุรกิจชั้นนําของเกาหลีใต้จํานวน 21 องค์กร/สมาคม โดย นายคิม ยอง-จู (Kim Young-ju) CEO ของสมาคมการค้าระหว่างประเทศเกาหลีใต้ (Korea International Trade Association – KITA) ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานขององค์กรพันธมิตร องค์กรดังกล่าวจะถูกใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารหลักระหว่างรัฐบาลเกาหลีใต้กับบริษัทเอกชนเกาหลีใต้กว่า 8,000 บริษัทที่เข้าไปทําธุรกิจในประเทศอาเซียนและอินเดีย และทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนเกาหลีใต้ แก้ไขปัญหา/ความยากลําบากที่ประสบในการเข้าไปทําธุรกิจ ทั้งนี้ผู้บริหารขององค์กรฯ มีกําหนดจะประชุมร่วมกันเป็นประจําทุกไตรมาส สําหรับภารกิจ/แผนงานที่เตรียมไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 องค์กรพันธมิตรฯ นําโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลีใต้ (Korea Trade-Investment Promotion Agency – KOTRA) มีแผนจะจัดตั้งASEAN Desk” เพื่อให้บริการข้อมูลและคําปรึกษาทางธุรกิจสําหรับบริษัทเอกชนเกาหลีใต้ที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในประเทศอาเซียน และมีกําหนดจะจัดงานสัมมนา “New Southern Policy Digital Economy Forum” เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนเกาหลีใต้เข้าไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในสาขาดิจิทัล อาทิ e-commerce mobile business และ Smart mobility เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอาเซียนมีศักยภาพและขีดความสามารถสูง ทั้งนี้การก่อตั้งองค์กรพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกาหลีใต้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย New Southern Policy (NSP) อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก ภายหลังจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศนโยบายดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยองค์กร/สมาคมธุรกิจที่รวมกลุ่มกันในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญ/อิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ น่าสนใจว่าองค์กรดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนนโยบาย NSP ให้เกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้แก่บริษัทเอกชนเกาหลีใต้ได้มากน้อยเพียงใด และจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการขยายฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจไปยังอาเซียนและอินเดียได้ตามที่รัฐบาล/ฝ่ายนโยบายตั้งใจไว้ได้หรือไม่ ข้อสังเกต คือ กลุ่มพันธมิตรของเกาหลีใต้ที่จัดตั้งขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใด เพราะนั่นหลายถึงการรวมกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งภายในและการสร้างฐานอำนาจในการต่อรองเจรจาต่างๆ กับประเทศที่เข้าไปลงทุน เหมือนที่นักลงทุนไทยคุ้นเคยกับกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศเป็นอย่างดี แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มเอกชนเกาหลีที่จัดตั้งขึ้นนี้หมายตาไว้ที่ไหนบ้าง เพราะตามกระแสข่าวแม้จะหวังไปปักหมุดในอินเดีย แต่เผชิญมาตรการทางด้านการลงทุนของอินเดียเข้าขั้นเข็ดขยาดทั้งการแข่งขันที่สูง มองอีกมุมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในสาขาดิจิทัลทั้ง  e-commerce, mobile business และ Smart mobility คงไม่ได้ไปไหนไกล ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุด คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมทั้งเวียดนามที่น่าจับตา รูปแบบการลงทุนของเกาหลีใต้ คือการรวมกลุ่มไปทั้งขบวน น่าจับตาว่าจะไป ‘กระจุก’ อยู่ประเทศไหน เพราะนิยามนักลงทุนเกาหลีใต้ คือรวมกันเราอยู่ไม่นิยมโดดเดี่ยว

มาแล้ว! โอกาสสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ในเกาหลีใต้

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลุยตลาดอาเซียน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
228473 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
49312 | 12/06/2019
Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
12886 | 02/07/2019
banner
banner