ลดเวลาทำงานลง เติมการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น

Edutainment
15/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 39 คน
ลดเวลาทำงานลง เติมการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น
banner
หลายคนสั่งสมความเครียดและสุขภาพจิตแย่ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องาน ขณะที่เทรนด์ลดเวลาทำงานลงเป็นสัปดาห์ละ 4 วัน มีการนำมาใช้ในยุโรปหลายประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่น ทั้งจากเหตุผลการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ประสิทธิภาพการทำงานของ พนักงาน ดีกว่าทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์  และการจูงใจแรงงานที่หายากขึ้นในประเทศที่เจริญแล้ว  สำหรับในประเทศไทยจะเป็นไปได้มั้ยนะว่าจะลดเวลาทำงานลงและได้ออกไปใช้ชีวิตบ้าง

ดีไซน์ออฟฟิศให้ปังดึงพลังแฝงในตัวพนักงานออกมา

เคล็ดลับการบริหารเวลา ที่ให้ SME มีเวลาว่างแบบเหลือๆ

ลดวันทำงาน productivity เพิ่มขึ้น รู้หรือไม่ว่า ประเทศที่ประชาชนมีชั่วโมงในการทำงานสั้น เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดแถมเศรษฐกิจในประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ดีเสียด้วย ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลน์ เนเธอร์แลนด์ หรือสวีเดน ต่างก็เคยถูกจัดอันดับโดย World Happiness Report ให้เป็น 5 ประเทศที่มีระดับความสุขสูงที่สุดในโลก เพราะการใช้ได้ใช้ชีวิตมากขึ้นแทนที่จะมุ่งแต่ทำงานอย่างเดี่ยว ทฤษฎีนี้ คนบ้างานอาจไม่ปลื้ม ...แต่เชื่อเถอะว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยแน่นอน โดยงานวิจัยของ Perpetual Guardian บริษัทที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์จากนิวซีแลนด์ทดลองปรับการทำงานเป็น 4 วันต่อสัปดาห์เพื่อค้นหาคำตอบ ว่าที่ผ่านมาเราทำงานสัปดาห์ละ 5-6  วันกับเปลี่ยนมาทำงานสัปดาห์ละ 4 วันแทน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าการลดวันในการทำงานดังกล่าวทำให้ ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิต หรือ productivity ของพนักงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 พนักงาน Andrew Barnes ผู้ก่อตั้ง Perpetual Guardian เกิดไอเดียการปรับเวลางานเป็น 4 วันนี้ขึ้นหลังจากที่เขาได้อ่านบทความในเว็บไซต์ Business Insider ที่กล่าวถึงงานวิจัยเรื่องการตั้งสมาธิในการทำงานและการทดลองเปลี่ยนระบบงานจาก 5 วันต่อสัปดาห์มาเป็น 4 วัน และอีกบทความหนึ่งจาก The Economist เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งรบกวนที่มีต่อผลิตผลในทำงาน Barnes จึงทำการทดลองปรับเวลางานเป็น 4 วันต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พร้อมทั้งได้ว่าจ้างนักวิจัย 2 รายเพื่อศึกษาผลการทดลองในครั้ง หลัง 8 สัปดาห์ผ่านไป Perpetual Guardian พบว่าการลดวันทำงานเป็น 4 วันต่อสัปดาห์นั้นช่วยให้พนักงานในบริษัทมี productivity เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 มีสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต (work-life balance) ที่ดีขึ้น ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีเวลาทำงานเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ พนักงาน ในบริษัทสามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยพบว่าพนักงานมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มาทำงานโดยหยุดหรือออกจากงานเร็วน้อยลง มีความตรงต่อเวลามากขึ้น ในขณะที่มีผลงานได้เท่ากับการทำงาน 5 วันแบบเดิม อีกทั้งยังมีการลดเวลาในการประชุมที่นับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำลาย productivity ลงจากเดิมเฉลี่ย 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยเหลือเพียงครั้งละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น บริษัทญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดเวลาทำงานเพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีปัญหาด้านแรงงาน เลยได้มีนโยบายให้มีวัยหยุด 3 วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้น เพราะจะช่วยดึงดูดแรงงานที่หายากขึ้นเรื่อยๆ โดยสถิติของกระทรวงแรงงานญี่ปุ่น พบว่าบริษัทจำนวน 8% ของบริษัทในญี่ปุ่นอนุญาตให้หยุดงานสัปดาห์ละ 3 วันหรือมากกว่านั้นได้  ทั้งแนวโน้มบริษัทที่มีนโยบายแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างบริษัทที่ใช้นโยบายนี้คือ KFC Japan ลดจำนวนชั่วโมงทำงานลงเหลือ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอนุญาตให้พนักงานเลือกวันหยุดเองตามต้องการได้ 3 วันต่อสัปดาห์, ร้านเสื้อผ้า Uniqlo ก็อนุญาตให้หยุดได้ 3 วันเช่นกัน บริษัทบางแห่ง เช่น Uchiyama Holdings ที่ให้บริการดูแลสุขภาพ (nursing care) ยังมีข้อกำหนดทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่อนุญาตให้พนักงานทำงาน 4 วัน วันละ 10 ชั่วโมง แทนการทำงาน 5 วัน 8 ชั่วโมงได้ ส่วนเหตุผลก็เป็นเรื่องการดึงดูดแรงงานที่หายาก และป้องกันไม่ให้พนักงานที่มีอยู่แล้วต้องลาออก นอกจากเหตุผลด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจูงใจแรงงาน อีกเหตุผลหนึ่งคือ คนเริ่มตระหนักว่าจำเป็นต้องลดชีวิตการทำงานหนักลง โดยไม่จำเป็นต้องทำงานตลอดเวลาเพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญกว่า และอยากใช้ชีวิต ที่เป็นชีวิตจริงๆ ไม่ใช่วิถีกรรมกรมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ ต้นศตวรรษที่ 20 นั้นมนุษย์มีการทำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ ก่อนจะค่อยๆลดหลั่นลงมาสวนทางกับรายได้ต่อหัว (PCI) ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 1926 Henry Ford ผู้ก่อตั้ง Ford Motor Company ได้เริ่มตั้งมาตรฐานการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้น และมาตรฐานนี้ก็ได้กลายมาเป็นกฎหมายในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่ยุติธรรม ค.ศ.1938 สำหรับหลายๆอาชีพในเวลาถัดมา ปัจจุบันบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและงานวิจัยหลายฉบับได้เริ่มเข้ามาตั้งคำถามกับธรรมเนียมการทำงาน 5 วันมากขึ้นเรื่อยๆ และเราคงจะได้เห็นการทดลองวิจัยในประเด็นดังกล่าวอีกมากในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน ขณะที่ในประเทศไทยประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงหลายครั้ง แต่ยังไม่มีบริษัทไหนนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง  ที่สำคัญคนส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สินและความยากจน และยังเชื่อว่าทำงานหนักๆ เพื่อได้ค่าตอบแทนที่ดี...น่าเสียดายจริงๆ

คนไทยใช้เวลาวางแผนท่องเที่ยวกว่า 10 ชั่วโมงต่อทริป

มีพนักงานวัย Gen Z อยู่ในมือ จะดูแลยังไงให้เด็กรุ่นใหม่อยู่ทน อยู่นาน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน Edutainment

ธุรกิจร้อยล้าน สุขภาพพันล้าน

ผลกำไรจากการประกอบการ เป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจฉันใด การมีสุขภาพดีก็ต้องการ การกำหนดจุดมุ่งหมายและดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่...
232297 | 01/06/2019
6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
210744 | 02/07/2019
เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ Edutainment

เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

คำถามปลายเปิด... งานอดิเรก ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานหลัก ไม่ต้องนับว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำ เพราะเป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามว่าง หรือแม้ยามไม่ว...
202684 | 12/06/2019
banner
banner