ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ

SME in Focus
21/04/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 13 คน
ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ
banner
ปัจจุบัน ธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ กำลังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี หากคุณกำลังสนใจอยากลงทุนในธุรกิจนี้ เรามีความรู้ขั้นพื้นฐานให้คุณลองประเมินตัวเองก่อนว่าพร้อมแค่ไหน ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลมีการให้บริการที่พำนัก บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจำ โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้ บริการที่พักคางคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผาและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกายพรอมทั้ง ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วย จะบริการนำสงต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป

โมเดล “ธุรกิจผู้สูงอายุญี่ปุ่น” เรื่องน่ารู้สำหรับ SMEs ไทย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 

ธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ ประเภทของธุรกิจบริการสูงอายุ ข้อมูลของธุรกิจบริการสุขภาพผู้สูงอายุของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดแบ่ง ธุรกิจบริการผู้สูงอายุออกเป็น 7 ประเภทประกอบด้วย 1.สถานดูแลผู้สูงอายุประจำวัน (Home Care) โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้บริการที่พักค้างคืน บริการอาหาร การดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและที่พัก ตลอดจนความสะอาดของร่างกาย พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล 2.สถานบริบาล (Nursing home) เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป พร้อมมีการให้บริการทางการแพทย์ มีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด 3.ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ (Residential home) เป็นบริการที่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เช่าซื้อบ้านในระยะยาว โดยมากเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอยู่อาศัยได้จนสิ้นอายุขัย แต่ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นได้เมื่อเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเช่าซื้อ ธุรกิจประเภทนี้นับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการดึงดูดผู้สูงอายุที่มีฐานะและผู้สูงอายุชาวต่างชาติ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลสนับสนุนให้สร้างแหล่งพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนี้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ได้ประสบปัญหาที่สำคัญคือ ทุนดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ขณะที่ปัจจุบันผู้ให้บริการที่เป็นเอกชนมีเกิดขึ้นมากมาย 4.บริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุไปที่บ้าน (Health at Home) เป็นบริการหนึ่งที่ทางบริษัทในเครือของโรงเรียนสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุเปิดขึ้นเพื่อจัดส่งผู้เรียนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ธุรกิจประเภทนี้พบว่ามีเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนน้อยและมีการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อน 5.สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพและคำแนะนำในการส่งเสริมดูแลสุขภาพเช่น การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย เป็นต้น 6.สถานดูแลระยะยาวใน รพ. (Long-term care hospital) ดูแลทางด้านการแพทย์และพยาบาล สำหรับผู้สูงอายุหลังภาวะวิกฤต/ ระยะพักฟื้น หรืออาการดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ 7.สถานดูแลระยะสุดท้าย (Hospice care)ดูแลด้านการแพทย์และพยาบาล ภาวะจิตใจแก่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น  ผู้สูงอายุโรคมะเร็ง  ผู้ป่วยสมองเสื่อม ปัจจัยสำคัญในการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องทำก่อนการเปิดธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จำเป็นต้องสำรวจความพร้อมของตนเองก่อนการเปิดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ดังนั้นหากคิดทำธุรกิจสถานบริการเพื่อผู้สูงอายุ ควรจะวางแผนธุรกิจให้ชัดเจนว่าจะทำรูปแบบไหน กำหนดความสำเร็จที่ต้องการและถ้าทุนไม่มากพอควรเริ่มธุรกิจจากเล็กไปใหญ่ แต่ควรมีบริการที่หลากหลายด้วย และเชื่อว่าข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการSMEsที่สนใจได้ประเมินความพร้อมก่อนการลงทุน อ้างอิง : คู่มือพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ รู้ก่อนเริ่มธุรกิจ

ส่องเทรนด์ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ทำได้ดี รุ่งแน่นอน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
27976 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18007 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
4703 | 08/07/2019
banner
banner