Library > Economic Outlook/Trends

banner

บทความทั้งหมด

เทรนด์พนักงานยุคใหม่ ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน
SME in Focus

เทรนด์พนักงานยุคใหม่ ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน

บริบทสังคม สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้หลายๆ อย่างมีการปรับเปลี่ยน การทำงานในยุคสมัยนี้ก็เช่นกัน โดยจากรายงานการสำรวจของ IWG ผู้ดำเนิน...
113 | 09/04/2019
ส่องเทรนด์ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ทำได้ดี รุ่งแน่นอน
SME in Focus

ส่องเทรนด์ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ทำได้ดี รุ่งแน่นอน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ปัจจุบันไทยมีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 10% จากประชากรทั้งหมด คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะก้...
92 | 03/04/2019