‘ฮ่องกง’ ประตูอาเซียนสู่ตลาดจีน

SME in Focus
04/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1007 คน
‘ฮ่องกง’ ประตูอาเซียนสู่ตลาดจีน
banner

ความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน ปรากฎออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสหรัฐ ได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯจาก 10% เป็น 25% ในสินค้ากลุ่มที่ 2 รวม 5,745 รายการ มูลค่ากว่า 2 แสนล้าบาทมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายไม่เป็นผล ขณะที่ฝ่ายจีนได้ประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ในสินค้า 60,000 รายการ แถมลดค่าเงินหยวน

แต่นี่ก็คือโอกาส ผู้ส่งออกและนักลงทุนควรใช้โอกาสนี้หันขยายไปยังสหรัฐฯ หรือจีน เพื่อทดแทนการส่งออกสินค้า 2 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน มีความต้องการบริโภคสินค้าจำนวนมาก

ทว่าช่องทางการรุกเข้าสู่ตลาดจีน ไม่ใช่เพียงการค้าขายตรงไปยังตลาดจีนเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผ่านไปทางช่องทางอื่น โดยเฉพาะ 'ฮ่องกง' ซึ่งเป็นเสมือนเกตเวย์สู่ตลาดจีนได้อีกทางหนึ่ง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 
ทั้งนี้ ผู้ส่งออกจะต้องศึกษาลู่ทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ที่สามารถเชื่อมโยงไปตลาดจีนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในเดือนมิถุนายน 2562 ไทยและสมาชิกอาเซียนต้องเตรียมใช้ประโยชน์จากความตกลงเปิดเขตการค้าเสรี 2 ฉบับ ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ คือ  ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement : AHKFTA) ภายหลังจากเมียนมา สิงคโปร์ เวียดนามรวมถึงไทยได้แจ้งความพร้อมที่จะใช้ความตกลงฉบับดังกล่าวแล้ว และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Investment Agreement: AHKIA) จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 17 มิ.ย.2562  ภายหลังจากฮ่องกง สปป. ลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย ได้แจ้งความพร้อมในการใช้แล้วเช่นเดียวกัน

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ความตกลงทั้ง 2 ฉบับในด้านการค้า อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่าในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าจากปัจจุบันฮ่องกงเก็บภาษีอัตรา 0% ทุกรายการภายใต้ AHKFTA

ทั้งนี้ การลดภาษีผลักดันการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้เพิ่มมากขึ้น และยังเจาะเข้าสู่ตลาดจีนได้ด้วย ส่วนฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรให้สินค้านำเข้าจากฮ่องกงในอัตราภาษีที่ต่ำลง


ประโยชน์ด้านการค้าบริการ “ฮ่องกง” จะเปิดตลาดภาคบริการให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมตามที่ไทยเรียกร้องในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยไทยสามารถถือหุ้นได้100% แบบไม่มีเงื่อนไข ผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เปิดเสรีจะสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรในฮ่องกง

อีกด้านหนึ่งฝ่าย ไทยอนุญาตให้ผู้ให้บริการของฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทย จำนวน 74 สาขาย่อย โดยสามารถถือหุ้นได้ เช่น ร้อยละ 75 ในสาขาบริการให้คำปรึกษาในการร่างเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวมกฎหมายในประเทศ) ร้อยละ 49 ในสาขาบริการผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ร้อยละ 40 ในสาขาบริการวีดีโอเท็กซ์ และร้อยละ 25 ในสาขาบริการให้เช่าวงจร เป็นต้น

ที่โดดเด่นอย่างมากคือ ประโยชน์ด้านการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมด้านการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกง อาทิ คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกับนักลงทุนในประเทศ กระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้น และการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุนระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง เป็นต้น


หลังจากความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้การจัดตั้งธุรกิจเกิดความสะดวกมากขึ้น เพราะจะมีการอำนวยความสะดวกตั้งแต่กระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนดำเนินธุรกิจ ทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วยBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
143340 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33109 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20165 | 14/06/2019
‘ฮ่องกง’ ประตูอาเซียนสู่ตลาดจีน