โอกาสธุรกิจสปาไทย...ขยายไปมาเลเซีย

SME in Focus
26/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 561 คน
โอกาสธุรกิจสปาไทย...ขยายไปมาเลเซีย
banner

ปัจจุบันธุรกิจสปาของไทยเป็นที่นิยมอย่างสูงในมาเลเซีย จึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสำหรับคนไทยที่จะเข้ามาลงทุน เนื่องจากมีจุดแข็งคือ มีการบริการที่ดี ทั้งการนวดตัว นวดเท้า การนวดรักษา การนวดน้ำมันอโรมา โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซียอย่างมาก ที่สำคัญประชากรมามาเลเซียมีการทำงานในลักษณะรีบเร่ง แข่งขันสูง เครียด บริบทคล้ายๆ ไทย ทำให้ธุรกิจสปาซึ่งเป็นสถานที่ผ่อนคลาย รูปแบบนี้ยังคงได้รับความนิยมและเติบโตได้ดี ทั้งเติบโตจากธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


รูปแบบสปาในมาเลเซีย 5 ประเภท

1. Destination Spa เป็นสปาที่เน้นการรักษาความงามและสุขภาพ ลดความตึงเครียด ซึ่งจะมีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกด้านฟิตเนส มีกิจกรรมต่างๆ และโปรแกรมลดความอ้วนเข้ามาเสริม 

2. Hotel/Resort Spa เป็นสปาที่อยู่ในโรงแรม หรือ Resort เน้นการให้บริการสปาและนวดรักษาความงามและสุขภาพ 

3. Day Spa เป็นสปาให้บริการระยะสั้น ไม่มีที่พัก ให้บริการสปาและนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียด และการเสริมความงาม

4. Family Spa เป็นสปาให้บริการสปาและเสริมความงาม (Salon & Spa) ให้แก่บุคคลทั้งหมดในครอบครัวที่เดินทางออกไปตากอากาศ

5. Medical Spa เป็นสปาให้บริการก่อนและหลังการทำศัลยกรรม มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการ รักษาความงามและสุขภาพ มีแพทย์ให้คำแนะนำและตรวจร่างกาย นอกจากพนักงานสปา

 

สปาฮาลาลเจาะตลาดมุสลิม

รัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมสปาของประเทศ แม้ว่าประเทศคู่แข่งสำคัญด้านอุตสาหกรรมสปา คือ ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ แต่รัฐบาลมาเลเซียคาดการณ์ว่าแนวโน้มการขยายตัวมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งมาเลเซียตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ประกอบกับมาเลเซียมีการให้บริการสปาหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ทั้งสปาแบบบาหลี สปาไทย รวมถึง Medical Spa ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเอื้ออำนวยให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสปาในประเทศมาเลเซีย จึงเป็นโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์สปาของไทยที่มีศักยภาพสูงในการขยายตลาดในมาเลเซีย โดยประชากรมาเลเซียร้อยละ 60 เป็นชาวมุสลิม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงสถานที่ให้บริการก็ควรจะยึดหลักศาสนาอิสลามด้วย ปัจจุบันได้มีการตื่นตัวในการทำสปาฮาลาลในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นชาวมุสลิม และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจสปาแบบฮาลาลให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

ที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียได้ผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สปา 2 ประเภท ได้แก่

1. เครื่องสำอางที่ใช้ในธุรกิจสปา โดยเข้มงวดกับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ และต้องไม่มีไขมันสัตว์ต้องห้ามตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนผสม อาทิ น้ำมันหอมระเหย สมุนไพรต่างๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ 

2. อาหารเสริมฮาลาลเพื่อสุขภาพที่นำมาใช้ในธุรกิจสปา เป็นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตน้ำมันพืช และเนยเทียม รวมทั้งอาหารเสริมบำรุงร่างกายและระบบประสาทที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ดังนั้นการลงทุนทำธุรกิจสปาแบบฮาลาลในมาเลเซีย จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียได้

 

ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้

อุตสาหกรรมสปาในมาเลเซียมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าเช่าที่ดินและอาคารมีราคาสูง และมีกฎระเบียบและขั้นตอนที่เข้มงวด อุตสาหกรรมสปาที่มาลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทใหญ่มีเงินทุนสูงและเปิดกิจการหลายสาขาในเขตธุรกิจและเขตท่องเที่ยว สำหรับอุตสาหกรรมสปาขนาดเล็กซึ่งจะเป็นธุรกิจวงการเสริมสวย รวมทั้งสปาที่เปิดเป็นร้านเล็กๆ ตามศูนย์การค้าชานเมืองและให้บริการผู้บริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่

การออกใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจในแต่ละรัฐที่มีข้อกำหนดแตกต่างกันออกไป อาทิ รัฐปีนัง ที่อนุมัติใบอนุญาตให้อุตสาหกรรมสปา ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น  

ปัญหาด้านการสื่อสาร โดยภาษาที่ใช้โดยทั่วไปคือ ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งพนักงานของไทยยังไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปัญหาค่าครองชีพที่มีอัตราสูงถึง 2 เท่าของอัตราค่าครองชีพในประเทศไทย

 

ธุรกิจสปาในมาเลเซีย เริ่มต้นดี ต้องมีแผน 

มาเลเซียมีผู้ประกอบธุรกิจสปาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง อีกทั้งความต้องการของลูกค้าก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการการดำเนินธุรกิจสปาให้ประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- วางแผนการดำเนินธุรกิจ   ปัจจุบันมีสปาหลากหลายรูปแบบที่เปิดให้บริการ โดยสปาแต่ละแบบนั้นก็จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจสปาจะต้องศึกษาตลาด วางแผน และพิจารณาถึงรูปแบบธุรกิจสปาที่ต้องการ หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก กำหนดงบประมาณการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของร้านสปา

รวมทั้งกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนการออกแบบเมนูสปาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การจัดหาพนักงานนวด และพนักงานให้บริการด้านอื่นๆ การตกแต่งร้าน และการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของธุรกิจสปาของตน

- สร้างความแตกต่าง   ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจสปาของตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสปารูปแบบเดียวกันที่มีกลุ่มลูกค้าเหมือนกัน โดยศึกษาจุดอ่อนของคู่แข่งแล้ว เสนอเมนูสปาที่ดีกว่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า ซึ่งการสร้างความแตกต่างดังกล่าว อาจทำได้โดยการตกแต่งสถานที่ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

รวมทั้งสะท้อนความเป็นไทยให้มีความชัดเจน รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดมาเลเซีย

- พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ   คุณภาพของสินค้าและบริการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนั้นผู้ดำเนินธุรกิจจะต้องสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ดีในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างเมนูสปาแบบใหม่ การใช้สมุนไพรตามธรรมชาติมาใช้ประกอบการให้บริการ การออกแบบท่านวดแบบใหม่ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงการโฆษณาแบบปากต่อปาก 

- มีความเป็นมืออาชีพ   ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบธุรกิจสปา เป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกค้าให้มีความมั่นใจในการให้บริการและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ อาทิ จัดให้มีจำนวนพนักงานให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า (เบอร์โทรศัพท์) กำหนดราคาค่าบริการที่ชัดเจน สามารถให้คำแนะนำรูปแบบการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง พนักงานมีความซื่อสัตย์และให้บริการที่ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ทั้งนี้ ชาวต่างชาติทั้งในกรณีบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (incorporate as a local company) ในประเทศมาเลเซียกับสำนักงานทะเบียนบริษัท (Companies Commission of Malaysia หรือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia : SSM) ภายใต้กระทรวงการค้าภายในและคุ้มครองผู้บริโภค (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs) หรือ KPDNHEP เท่านั้น หากผู้ประกอบการที่สนใจตลาดนี้ต้องศึกษาขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจโดยละเอียด หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

อ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

              กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์


เร่งยกระดับคุณภาพสินค้าชิงมาเก็ตแชร์ CLMV

ใครเป็นใคร ใครแข็งแกร่งในอาเซียน


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32301 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19415 | 14/06/2019
ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer SME in Focus

ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer

ขณะที่ชาวนาต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวนาไม่น้อย กล้าที่จะกลับมาพลิกฟื้นอาชีพดั้งเด...
12178 | 16/12/2019
banner