โอกาสธุรกิจสปาไทย...ขยายไปมาเลเซีย

SME in Focus
26/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 858 คน
โอกาสธุรกิจสปาไทย...ขยายไปมาเลเซีย
banner

ปัจจุบันธุรกิจสปาของไทยเป็นที่นิยมอย่างสูงในมาเลเซีย จึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสำหรับคนไทยที่จะเข้ามาลงทุน เนื่องจากมีจุดแข็งคือ มีการบริการที่ดี ทั้งการนวดตัว นวดเท้า การนวดรักษา การนวดน้ำมันอโรมา โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซียอย่างมาก ที่สำคัญประชากรมามาเลเซียมีการทำงานในลักษณะรีบเร่ง แข่งขันสูง เครียด บริบทคล้ายๆ ไทย ทำให้ธุรกิจสปาซึ่งเป็นสถานที่ผ่อนคลาย รูปแบบนี้ยังคงได้รับความนิยมและเติบโตได้ดี ทั้งเติบโตจากธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


รูปแบบสปาในมาเลเซีย 5 ประเภท

1. Destination Spa เป็นสปาที่เน้นการรักษาความงามและสุขภาพ ลดความตึงเครียด ซึ่งจะมีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกด้านฟิตเนส มีกิจกรรมต่างๆ และโปรแกรมลดความอ้วนเข้ามาเสริม 

2. Hotel/Resort Spa เป็นสปาที่อยู่ในโรงแรม หรือ Resort เน้นการให้บริการสปาและนวดรักษาความงามและสุขภาพ 

3. Day Spa เป็นสปาให้บริการระยะสั้น ไม่มีที่พัก ให้บริการสปาและนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียด และการเสริมความงาม

4. Family Spa เป็นสปาให้บริการสปาและเสริมความงาม (Salon & Spa) ให้แก่บุคคลทั้งหมดในครอบครัวที่เดินทางออกไปตากอากาศ

5. Medical Spa เป็นสปาให้บริการก่อนและหลังการทำศัลยกรรม มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการ รักษาความงามและสุขภาพ มีแพทย์ให้คำแนะนำและตรวจร่างกาย นอกจากพนักงานสปา

 

สปาฮาลาลเจาะตลาดมุสลิม

รัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมสปาของประเทศ แม้ว่าประเทศคู่แข่งสำคัญด้านอุตสาหกรรมสปา คือ ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ แต่รัฐบาลมาเลเซียคาดการณ์ว่าแนวโน้มการขยายตัวมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งมาเลเซียตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ประกอบกับมาเลเซียมีการให้บริการสปาหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ทั้งสปาแบบบาหลี สปาไทย รวมถึง Medical Spa ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเอื้ออำนวยให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสปาในประเทศมาเลเซีย จึงเป็นโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์สปาของไทยที่มีศักยภาพสูงในการขยายตลาดในมาเลเซีย โดยประชากรมาเลเซียร้อยละ 60 เป็นชาวมุสลิม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงสถานที่ให้บริการก็ควรจะยึดหลักศาสนาอิสลามด้วย ปัจจุบันได้มีการตื่นตัวในการทำสปาฮาลาลในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นชาวมุสลิม และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจสปาแบบฮาลาลให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

ที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียได้ผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สปา 2 ประเภท ได้แก่

1. เครื่องสำอางที่ใช้ในธุรกิจสปา โดยเข้มงวดกับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ และต้องไม่มีไขมันสัตว์ต้องห้ามตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนผสม อาทิ น้ำมันหอมระเหย สมุนไพรต่างๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ 

2. อาหารเสริมฮาลาลเพื่อสุขภาพที่นำมาใช้ในธุรกิจสปา เป็นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตน้ำมันพืช และเนยเทียม รวมทั้งอาหารเสริมบำรุงร่างกายและระบบประสาทที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ดังนั้นการลงทุนทำธุรกิจสปาแบบฮาลาลในมาเลเซีย จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียได้

 

ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้

อุตสาหกรรมสปาในมาเลเซียมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าเช่าที่ดินและอาคารมีราคาสูง และมีกฎระเบียบและขั้นตอนที่เข้มงวด อุตสาหกรรมสปาที่มาลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทใหญ่มีเงินทุนสูงและเปิดกิจการหลายสาขาในเขตธุรกิจและเขตท่องเที่ยว สำหรับอุตสาหกรรมสปาขนาดเล็กซึ่งจะเป็นธุรกิจวงการเสริมสวย รวมทั้งสปาที่เปิดเป็นร้านเล็กๆ ตามศูนย์การค้าชานเมืองและให้บริการผู้บริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่

การออกใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจในแต่ละรัฐที่มีข้อกำหนดแตกต่างกันออกไป อาทิ รัฐปีนัง ที่อนุมัติใบอนุญาตให้อุตสาหกรรมสปา ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น  

ปัญหาด้านการสื่อสาร โดยภาษาที่ใช้โดยทั่วไปคือ ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งพนักงานของไทยยังไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปัญหาค่าครองชีพที่มีอัตราสูงถึง 2 เท่าของอัตราค่าครองชีพในประเทศไทย

 

ธุรกิจสปาในมาเลเซีย เริ่มต้นดี ต้องมีแผน 

มาเลเซียมีผู้ประกอบธุรกิจสปาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง อีกทั้งความต้องการของลูกค้าก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการการดำเนินธุรกิจสปาให้ประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- วางแผนการดำเนินธุรกิจ   ปัจจุบันมีสปาหลากหลายรูปแบบที่เปิดให้บริการ โดยสปาแต่ละแบบนั้นก็จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจสปาจะต้องศึกษาตลาด วางแผน และพิจารณาถึงรูปแบบธุรกิจสปาที่ต้องการ หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก กำหนดงบประมาณการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของร้านสปา

รวมทั้งกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนการออกแบบเมนูสปาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การจัดหาพนักงานนวด และพนักงานให้บริการด้านอื่นๆ การตกแต่งร้าน และการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของธุรกิจสปาของตน

- สร้างความแตกต่าง   ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจสปาของตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสปารูปแบบเดียวกันที่มีกลุ่มลูกค้าเหมือนกัน โดยศึกษาจุดอ่อนของคู่แข่งแล้ว เสนอเมนูสปาที่ดีกว่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า ซึ่งการสร้างความแตกต่างดังกล่าว อาจทำได้โดยการตกแต่งสถานที่ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

รวมทั้งสะท้อนความเป็นไทยให้มีความชัดเจน รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดมาเลเซีย

- พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ   คุณภาพของสินค้าและบริการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนั้นผู้ดำเนินธุรกิจจะต้องสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ดีในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างเมนูสปาแบบใหม่ การใช้สมุนไพรตามธรรมชาติมาใช้ประกอบการให้บริการ การออกแบบท่านวดแบบใหม่ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงการโฆษณาแบบปากต่อปาก 

- มีความเป็นมืออาชีพ   ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบธุรกิจสปา เป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกค้าให้มีความมั่นใจในการให้บริการและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ อาทิ จัดให้มีจำนวนพนักงานให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า (เบอร์โทรศัพท์) กำหนดราคาค่าบริการที่ชัดเจน สามารถให้คำแนะนำรูปแบบการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง พนักงานมีความซื่อสัตย์และให้บริการที่ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ทั้งนี้ ชาวต่างชาติทั้งในกรณีบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (incorporate as a local company) ในประเทศมาเลเซียกับสำนักงานทะเบียนบริษัท (Companies Commission of Malaysia หรือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia : SSM) ภายใต้กระทรวงการค้าภายในและคุ้มครองผู้บริโภค (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs) หรือ KPDNHEP เท่านั้น หากผู้ประกอบการที่สนใจตลาดนี้ต้องศึกษาขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจโดยละเอียด หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 

อ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

              กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์


เร่งยกระดับคุณภาพสินค้าชิงมาเก็ตแชร์ CLMV

ใครเป็นใคร ใครแข็งแกร่งในอาเซียน


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
100545 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
32806 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
19906 | 14/06/2019
โอกาสธุรกิจสปาไทย...ขยายไปมาเลเซีย