"นวัตกรรมขยะวิทยา" หลักสูตรคัดแยกขยะให้เป็นทองคำ แก้ปัญหาขยะล้นเมืองของ SME ไทย สายกรีน

SME Update
11/11/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 1951 คน
"นวัตกรรมขยะวิทยา" หลักสูตรคัดแยกขยะให้เป็นทองคำ แก้ปัญหาขยะล้นเมืองของ SME ไทย สายกรีน
banner

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ขยะมูลฝอยในประเทศไทยปี 2565 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 25.7 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้มีขยะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือรีไซเคิลเพียงแค่ 34.2% ขยะที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง 38.1% ส่วนอีก 27.6% เป็นขยะที่ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษในระยะยาว


เครดิตภาพ จาก https://thaimsw.pcd.go.th/report1.php?year=2565


ในฐานะอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการกำจัดขยะแบบผิด ๆ ‘บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด’ ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.พิษณุโลก ได้จัดการอบรมในหลักสูตร ‘นวัตกรรมขยะวิทยา’ โดยมีการให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในเรื่องของประเภทขยะรีไซเคิล การรีไซเคิลรถยนต์ การรีไซเคิล e-Waste การแปรรูปขยะเป็น RDF3 การตลาด การจำหน่าย ไปจนถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขนาดการลงทุน พิจารณาความเป็นไปได้ของธุรกิจโดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้งกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บุคคลต้นแบบผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างสังคมทรัพยากรหมุนเวียน การสร้างสังคมรีไซเคิลมากว่า 48 ปี และได้รับรางวัลยกย่องมากมายทั้งในประเทศไทย และระดับสากล


หลักสูตรที่ว่านี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 23 ปีแล้ว ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วกว่า 12,000 คน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


รัฐบาลกานาทุ่มงบกว่า 10 ล้าน บินตรงมาร่วมหลักสูตร


ไม่นานมานี้ ประเทศกานา ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ส่งทีมงานเดินทางมาฝึกการคัดแยกขยะให้เกิดมูลค่าในหลักสูตรนวัตกรรมขยะวิทยา ของบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก โดยหวังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดขยะอย่างยั่งยืน


เครดิตภาพ จาก : phitsanulokhotnews.com


ดร.สมไทย ระบุว่า “เนื่องจากรัฐบาลกานา กระทรวงสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสีย ได้ค้นหาจากแค็ตตาล็อกของสหประชาชาติ พบว่า จ.พิษณุโลก มีโรงเรียนสอนวิชานวัตกรรมขยะวิทยา จึงส่งคณะผู้แทนของรัฐบาลกานา กับหน่วยงานของบริษัท Jospong Group ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานการเก็บขยะทั้งกานาและแอฟริกา เดินทางมาที่พิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองโมเดลใช้ประโยชน์จากขยะ มีการสร้างสังคม BCG การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตามนโยบาย Circular economy การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนจากขยะ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม”


เครดิตภาพ จาก : phitsanulokhotnews.com


ทั้งนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประเทศกานา กลุ่มบริษัท Jospong Group และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะ ได้ส่งผู้เรียนมา 30 คน เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหามลพิษ ด้านขยะและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจากประสบปัญหาอย่างหนัก เช่น แม่น้ำลำคลองกลายเป็นเมืองที่มีขยะลอยน้ำสูง 2 เมตร สามารถเดินข้ามได้ พร้อมกับข้างถนนพื้นที่ 1,000 ไร่ เต็มไปด้วยขยะมากมายกองเป็นภูเขา มีกลิ่นควันไฟคละคลุ้ง เกิดภัยอันตราย


“การฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 12 วัน วิชานวัตกรรมขยะวิทยา หัวข้อ Urban mining business with recycling ที่จัดโดย บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน”เครดิตภาพ จาก : phitsanulokhotnews.com


หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย ยุทธการเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร เน้นการใช้ประโยชน์จากขยะ หลักการ Phitsanulok the city of recycling, การสร้างสังคม BCG, การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนจากขยะกับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ Circular economy ความรับผิดชอบของผู้ผลิต Exiended Producer Responsibiliy (EPR) และการออกแบบอีโคดีไซน์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อการกำจัดขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ขณะเดียวกัน บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะนโยบายที่เน้นการลดปริมาณของเหลือทิ้งโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุรีไซเคิล


เครดิตภาพ จาก : phitsanulokhotnews.com


ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ระบุว่า “ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง วว. และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ประสบการณ์ด้านการคัดแยก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ เพื่อสร้างโอกาสในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


วว. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อนเชิงบูรณาการของทั้ง 5 หน่วยงาน โดยจะนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


นอกจาก หลักสูตร ‘นวัตกรรมขยะวิทยา’ แล้ว บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังมีบริการในส่วนของสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ และการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลระดับชุมชน (Zero Waste Project) อีกด้วย


เครดิตภาพ จาก : phitsanulokhotnews.com


สำหรับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการจัดอบรมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ‘Wongpanit - วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่’ หรือเว็บไซต์ https://wongpanit.com/


ทั้งนี้ สถานการณ์ปัญหา “ขยะมูลฝอย” ในปัจจุบัน กลายเป็นปัญหามลพิษที่สำคัญ เนื่องจากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน


ขณะที่ ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการจัดการ “ขยะพลาสติก” ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยมี 2 เป้าหมาย คือ การลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570
หากประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือแม้แต่ SME หันมาให้ความสนใจกับปัญหาขยะพลาสติกมากขึ้น เช่น เจ้าของธุรกิจ เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดขยะ นำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เก็บข้อมูลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำกิจกรรมทางธุรกิจ ฯลฯสิ่งเหล่านี้ จะสร้างการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศให้น้อยลง ก้าวสู่เป้าหมายที่ทุกประเทศ จะร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษนี้ และในปี 2050 เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


อ้างอิง :

https://www.phitsanulokhotnews.com/2023/07/11/175626

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2708623

https://wongpanit.com/Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2006 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2507 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2425 | 25/01/2024
"นวัตกรรมขยะวิทยา" หลักสูตรคัดแยกขยะให้เป็นทองคำ แก้ปัญหาขยะล้นเมืองของ SME ไทย สายกรีน