HIGHLIGHT

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25%

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25%

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์ เหลือ 5.25% เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5...
838 | 21/05/2020
สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน

สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน

โอกาสสำคัญ!! สำหรับผู้มีความฝันที่ “อยากทำธุรกิจ” ในหลักสูตร “สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน”How to Write a Successful Business Plan โดยวิทย...
1556 | 24/02/2020
OTOP โอกาสทางการค้าในยุค New Normal

OTOP โอกาสทางการค้าในยุค New Normal

สินค้า OTOP (One Tambon One Product) ของไทย เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนในชุมชน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในพื้นที่แบบมีลักษณะเฉพาะชัดเจน จึงเป...
52 | 07/06/2020
เมนูแนะนำ ‘ผัดสามเหม็น’ เหม็นดีมีประโยชน์

เมนูแนะนำ ‘ผัดสามเหม็น’ เหม็นดีมีประโยชน์

ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้คิดเมนู ‘ผัดสามเหม็น’ ขึ้นมาเป็นคนแรกของโลก โดยการนำพืชผักที่ได้รับการยอมรับว่ามีกลิ่นฉุนแรงถึง 3 ชนิด คือ สะตอ ชะอม และกระเทียมโ...
212 | 06/06/2020

SME SERVICES บริการเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการด้านการค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
  • สินเชื่อเฉพาะธุรกิจ