HIGHLIGHT

“Functional Foods” ตลาดนี้ โตได้อีกถ้ารู้ ‘เทรนด์’

“Functional Foods” ตลาดนี้ โตได้อีกถ้ารู้ ‘เทรนด์’

การแข่งขันในโลกธุรกิจในยุคนี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน โอกาสในการทำกำไรของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับตลาดที่เน้นปริมาณกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ (Mass...
278 | 25/06/2019
Agile Working รูปแบบสำนักงานเข้าสู่ยุคใหม่

Agile Working รูปแบบสำนักงานเข้าสู่ยุคใหม่

ท่านผู้อ่านคุ้นเคยกับคำว่า ‘อไจล์’ (Agile) หรือไม่ หลายๆ คนพยายามหาคำจำกัดความของคำว่า อไจล์ และให้คำนิยามและรูปแบบไว้หลากหลาย และส่วนใหญ่เข้าใจยาก...
294 | 25/06/2019
ตลาดจิวเวลรี่ในสหรัฐฯ มีทั้งอุปสรรคและโอกาส

ตลาดจิวเวลรี่ในสหรัฐฯ มีทั้งอุปสรรคและโอกาส

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 2 แสนล้านบาทในปี2561 แม้จะมีแผ่วไปบ้างในช่วง 2 ปีที่ผ่าน...
579 | 25/06/2019
จุดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พลาด

จุดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พลาด

เตรียมตัวดีแค่ไหนก็ยังพลาด อ.มิกซ์ ยุทธนา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี จะมาแนะเทคนิคการทำบัญชีเดียวให้ไฟเขียว
43 | 25/06/2019

SME SERVICES บริการเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการด้านการค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
  • สินเชื่อเฉพาะธุรกิจ