HIGHLIGHT

ส่องโอกาส ‘สิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม’ผลกระทบสงครามการค้า

ส่องโอกาส ‘สิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม’ผลกระทบสงครามการค้า

ตลาดการผลิตเครื่องนุ่งห่มทั่วโลก มีมูลค่า 900.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ(27.9 ล้านล้านบาท) ในปี 2561 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6  ในปี 2562 โดยใ...
166 | 20/06/2019
เจาะตลาดกัมพูชา ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว

เจาะตลาดกัมพูชา ไม่ไป...ไม่ได้แล้ว

ตลาด"กัมพูชา"ถือเป็น 1 ใน 4 ชาติ ของกลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระ...
387 | 19/06/2019
เคล็ดลับดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักในช่วงหน้าฝน

เคล็ดลับดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักในช่วงหน้าฝน

ก่อนจะเข้าหน้าฝนนี้ก็เป็นหน้าร้อนที่พรากชีวิตสัตว์เลี้ยงของใครหลายคนไปเยอะมาก เนื่องจากโรคฮีทสโตรกนั้นเป็นโรคที่มากับหน้าร้อน เป็นภัยเงียบที่ถ้าไม่ส...
88 | 19/06/2019
ประเด็นน่าสนใจในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

ประเด็นน่าสนใจในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

ภายใต้ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน กับการผลักดัน 3 เสาหลักอาเซียน และการทำอาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียวที่มีศักยภาพ และการเด...
252 | 19/06/2019

SME SERVICES บริการเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการด้านการค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
  • สินเชื่อเฉพาะธุรกิจ