TripAdvisor กับ 3 จุดแข็งการตลาดออนไลน์กระแทกใจ SME โรงแรม

จุดเด่นเครื่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรม (Infographic)

SME สามารถเริ่มต้นง่ายๆ มากด้วยสิ่งที่เรียกว่า เครื่องมือ (Tools) แบบ Business Intelligence (BI) ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ที่ทุกคนมองข้าม โดยเทคโนโลยีเหล่านี้แหละที่จะเข้ามา Support และวัดผลของการทำการตลาดได้อย่าง Real-time โดยเครื่องมือแรกเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวเลยนั่นก็ คือ TripAdvisor

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

4 เหตุผลทำไม SME ธุรกิจโรงแรมต้องใช้ Facebook ทำการตลาด

4 จุดแข็ง Pantip กับเครื่องมือการตลาดทรงอิทธิพลของ SME การโรงแรม

3 เหตุผลที่ SME ภาคโรงแรมต้องใช้ IG

TripAdvisor กับ 3 จุดแข็งการตลาดออนไลน์กระแทกใจ SME โรงแรม

4 เหตุผลที่ SME โรงแรมต้อมี Website ของคุณเอง!

แสดงความคิดเห็น