8 เครื่องมือ “นวัตกรรม” ที่เกษตรกรญี่ปุ่นนำมาช่วยทำเกษตร

Infographic เครื่องการทำเกษตรแบบญี่ปุ่นที่สามารถนำมาสร้าง Story เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น