รูปแบบการชำระเงินที่นิยมใน สปป.ลาว

4 วิธีการชำระเงินเมื่อทำธุรกิจใน สปป.ลาว

วิธีการชำระเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว

  • ตราสารเครดิต L/C (Letter of Credit) รูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจากรัฐ Societe Lao Import-Export หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบัญชีที่เปิดตราสารเครดิต L/C ไว้เหมือนกัน
  • การชำระด้วยเงินสด ผ่านค่าเงินบาท และค่าเงินกีบ แต่พ่อค้าชาวไทยและลาวจะนิยมชำระเป็นเงินบาทเนื่องจากการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวและค่าเงินกีบ ไม่มีเสถียรภาพ
  • การชำระเงินโดยใช้ระบบ T/T (Telegraphic Transfer) การโอนเงินชำระค่าสินค้า โดยผู้โอนซึ่งเป็นฐานะผู้ซื้อจะทำการโอนเงินไปให้ผู้ขายก่อนที่จะได้รับสินค้า
  • การชำระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance) ผู้ซื้อจะสามารถเอาเอกสารออกสินค้า (Shipping Documents) ไปออกสินค้าได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อลงนาม Accept ตั๋วแลกเงินที่ให้ธนาคารในลาวเพื่อชำระเงินส่งมาเรียกเก็บ โดยสัญญาว่าเมื่อครบเครดิตเทอมที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสินค้าเมื่อครบ Credit term นั้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น