ลดปัญหาเรื่องวุ่นๆ ในองค์กร

สัญญาณองค์กรของคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Cross Functional Team ตามแนวคิดของร็อบบินส์ (Robbins 1996 : 348-351) หมายความว่าจากที่แบ่งเป็นแผนกๆ เก่งคนเดียว เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มีลำดับการบังคับบัญชามาก ก็เปลี่ยนให้มา Under อยู่ในสายการบังคับบัญชาเดียวกัน สร้างทีมที่มาจากแผนกต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น