ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา การก้าวข้ามวิกฤตกล้วยไม้ไทยไปสู่ความยั่งยืน

กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย
*จำเป็น
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

หมายเหตุ :
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์ และทาง Email
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจถนนทรงพล 034-219-659-65 ต่อ 2201-7 Fax 034-254-238
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจนครปฐม 034-242-750-1 ต่อ 2201-5 Fax 034-242-213
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจอ้อมใหญ่ 034-292-201-6 ต่อ 2201-7 Fax 034-292-210