สัมมนา การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างไทยในยุค 4.0

เจาะลึกวงการก่อสร้างไทยกับสุดยอดกูรูคนดังในวงการก่อสร้าง

ร่วมเปิดประเด็นเสวนาในหัวข้อ ขยายโอกาสทางธุรกิจก่อสร้างไทยยุค 4.0

กับกูรูแห่งวงการก่อสร้างไทยชื่อดัง

คุณโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ ประธานกรรมการ บมจ. แมคทริค

คุณไผท ผดุงถิ่น  ผู้ก่อตั้ง Builk

อ.จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO Wazzadu.com

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท

 

 

 

แสดงความคิดเห็น