สัมมนา นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

มาหาคำตอบในงานสัมมนา นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

 มาหาคำตอบในงานสัมมนา

นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

กับทิศทางและการปรับตัวของเกษตรกรไทยยุค 4.0

 

ช่วงที่ 1 บรรยาย หัวข้อ “ทิศทางและการปรับตัวของเกษตรกรไทยยุค 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ช่วงที่ 2 เสวนา หัวข้อ “การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต” (1) ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจส่วนงานเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) (2) คุณสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (3) ดร.สุกิตติ เอื้อมหเจริญ นักยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์และการตลาด และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สมุนไพรอุ่นหนาฝาคั่ง จำกัด (4) คุณรัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรว์แล็บ อะกริเทค จำกัด

 

ดาวน์โหลดข้อมูลงานสัมมนาได้ที่นี่ คลิ๊ก (ลิ้งดาวน์โหลด)
เกษตรกรไทยยุค 4.0 ส่วนที่ 1
เกษตรกรไทยยุค 4.0 ส่วนที่ 2

 

แสดงความคิดเห็น